Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Kościół budzi się w duszach

· Podczas ostatniej audiencji swojego pontyfikatu Benedykt XVI żegna się z Kolegium Kardynalskim ·

Wśród was jest przyszły papież, któremu przyrzekam bezwarunkowy szacunek i posłuszeństwo

W czwartek 28 lutego rano, w ostatnim dniu swojego pontyfikatu, Benedykt XVI spotkał się w Sali Klementyńskiej z kardynałami obecnymi w Rzymie, aby się z nimi pożegnać. Oto jego słowa:

Czcigodni i drodzy Bracia!

Przyjmuję was z wielką radością i każdego z was najserdeczniej witam. Dziękuję kard. Angelowi Sodanowi, który – jak zawsze – potrafił wyrazić uczucia całego Kolegium: Cor ad cor loquitur. Eminencjo, dziękuję z serca. I chciałbym powiedzieć – nawiązując do słów o doświadczeniu uczniów z Emaus – że również dla mnie było radością odbywane drogi z wami w tych latach, w świetle obecności zmartwychwstałego Pana.

Jak powiedziałem wczoraj wobec tysięcy wiernych, którzy wypełniali plac św. Piotra, wasza bliskość i wasza rada były dla mnie wielką pomocą w pełnieniu mojej posługi. W ciągu tych ośmiu lat przeżywaliśmy z wiarą bardzo piękne chwile promieniejącego światła na drodze Kościoła, a także chwile, kiedy trochę chmur gromadziło się na niebie. Staraliśmy się służyć Chrystusowi i Jego Kościołowi z głęboką i całkowitą miłością, która jest duszą naszej posługi. Dawaliśmy nadzieję, tę, która pochodzi od Chrystusa, która jako jedyna może oświecać drogę. Razem możemy dziękować Panu, który sprawił, że wzrastała nasza wspólnota, i razem modlić się do Niego, aby wam pomagał dalej wzrastać w tej głębokiej jedności, tak aby Kolegium Kardynalskie było niczym orkiestra, w której różne głosy – będące wyrazem Kościoła powszechnego – będą współbrzmiały zawsze w najwyższej i zgodnej harmonii.

Chciałbym pozostawić wam prostą myśl, która bardzo leży mi na sercu: myśl o Kościele, o jego tajemnicy, która jest dla nas wszystkich – możemy powiedzieć – racją i pasją życia. Posłużę się słowami Romana Guardiniego, napisanymi właśnie w roku, w którym ojcowie Soboru Watykańskiego II zatwierdzili Konstytucję Lumen gentium , w jego ostatniej książce, z osobistą dedykacją także dla mnie; dlatego słowa tej książki są mi szczególnie drogie. Guardini mówi: Kościół „nie jest instytucją wymyśloną i skonstruowaną przy stoliku (…), ale jest żywą rzeczywistością (…). Żyje on na przestrzeni czasu, kształtując się, jak każda żywa istota, przemieniając się (…). A jednak co do swojej natury pozostaje zawsze ten sam, i jego sercem jest Chrystus”. Tego doświadczyliśmy, jak mi się wydaje, wczoraj na placu: widzieliśmy, że Kościół jest żywym organizmem, ożywianym przez Ducha Świętego, i żyje rzeczywiście mocą Bożą. On jest w świecie, ale nie należy do świata: jest Boży, Chrystusowy, jest Ducha. Widzieliśmy to wczoraj. Odnośnie do tego prawdziwe i wymowne jest także inne wyrażenie Guardiniego: „Kościół budzi się w duszach”. Kościół żyje, rośnie i rozwija się w duszach, które – jak Maryja Dziewica – przyjmują Słowo Boże i dają mu życie za sprawą Ducha Świętego; ofiarowują Bogu swoje ciało i właśnie w swoim ubóstwie i w swojej pokorze stają się zdolne rodzić dzisiaj Chrystusa w świecie. Za pośrednictwem Kościoła tajemnica wcielenia pozostaje na zawsze obecna. Chrystus nadal wędruje przez czas i wszystkie miejsca.

Pozostańmy zjednoczeni, drodzy bracia, w tej tajemnicy: w modlitwie, zwłaszcza w codziennej Eucharystii, i w ten sposób służmy Kościołowi i całej ludzkości. To jest naszą radością, której nikt nie może nas pozbawić.

Zanim pożegnam się z wami osobiście, pragnę wam powiedzieć, że nadal będę z wami poprzez modlitwę, w szczególności w najbliższych dniach, abyście byli w pełni posłuszni działaniu Ducha Świętego przy wyborze nowego papieża. Oby Pan wskazał wam tego, którego On chce. Wśród was, w Kolegium Kardynalskim, jest także przyszły papież, któremu już dziś przyrzekam bezwarunkowy szacunek i posłuszeństwo. W tym duchu z miłością i wdzięcznością udzielam wam z serca błogosławieństwa apostolskiego.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

19 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI