Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Kościół Boży i ludzki

· Papież Franciszek zapoczątkował nowy cykl katechez ·

Zaproszenie rzymian do świętowania razem z nim Bożego Ciała

Kościół „nie jest organizacją, która powstała w wyniku umowy paru osób”, ale „jest dziełem Boga”, ponieważ rodzi się właśnie z Jego zamysłu miłości, „który urzeczywistnia się stopniowo w historii”. Dziś rano, w środę 29 maja, Papież Franciszek zacytował Benedykta XVI, potwierdzając, że właściwą tożsamością Kościoła jest bycie „rodziną Bożą”. A zapoczątkowując cykl katechez poświęcony tajemnicy Kościoła – jak sam powiedział wiernym podczas audiencji generalnej – napiętnował postawę ludzi, którzy również i dzisiaj mówią: „Chrystus tak, Kościół nie”, albo: „wierzę w Boga, ale nie księżom”.

To właśnie Kościół, przypomniał Papież, „przynosi nam Chrystusa i nas prowadzi do Boga”. Jest on wielką rodziną, która oczywiście „ma także ludzkie cechy”, a zatem jej członkowie, czy są to pasterze, czy wierni, mają wady, niedoskonałości, grzechy”. Nikt nie jest od nich wolny, „także Papież je ma”, nie zawahał się przyznać.

Wspaniałe jest jednak to, że w tej samej chwili, kiedy „spostrzegamy się, że jesteśmy grzesznikami, spotykamy miłosierdzie Boga, który zawsze przebacza”.

A jeśli, jak „mówią niektórzy”, grzech jest „zniewagą Boga”, prawdą jest również to, że jest on „zarazem sposobnością do ukorzenia się – zaznaczył Ojciec Święty – aby dostrzec, że jest coś innego, piękniejszego: miłosierdzie Boga”.

Trzeba raczej, dodał, aby każdy dziś postawił sobie pytanie: „Na ile kocham Kościół? Czy modlę się za niego? Czy czuję się częścią rodziny Kościoła? Co robię, aby był on wspólnotą, w której każdy może czuć się przyjęty i zrozumiany, poczuć miłosierdzie i miłość Boga, który odnawia życie?”  Wiara „jest darem i aktem, który dotyczy nas osobiście, ale Bóg powołuje nas, abyśmy przeżywali naszą wiarę wspólnie, jako rodzina, jako Kościół”, powiedział Papież.

I również pozdrawiając pielgrzymów przybyłych z różnych krajów napominał, aby kochali Kościół. W szczególności wyraźnie prosił grupy Francuzów, aby go bronili i poświęcali się dla niego. Pozdrawiając następnie Włochów, Papież zaprosił wiernych Rzymu na wspólne świętowanie Bożego Ciała w czwartek 30 maja.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

11 grudnia 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI