Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Korzenie jedności

· Rozważanie Papieża przed modlitwą Anioł Pański na temat Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, który zakończy się w środę w bazylice św. Pawła za Murami ·

Życzenia dla narodów Bliskiego Wschodu z okazji Nowego Roku Księżycowego

Dążenie do jedności wymaga „wewnętrznej przemiany”, która otwiera wierzących na „nowe życie w Chrystusie” - powiedział Papież w rozważaniu przed modlitwą „Anioł Pański” w niedzielę 22 stycznia na placu św. Piotra, mówiąc o Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan, który zakończy się w środę w bazylice św. Pawła za Murami. Po modlitwie maryjnej Papież złożył życzenia narodom Bliskiego Wschodu, świętującym Nowy Rok Księżycowy.

Drodzy bracia i siostry!

Dzisiejsza niedziela wypada w środku Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, który jest obchodzony w dniach od 18 do 25 stycznia. Serdecznie zapraszam wszystkich do włączenia się w modlitwę, którą Jezus skierował do Ojca w przededniu swej męki: „Aby (…) stanowili jedno (...), by świat uwierzył” (J 17, 21). W tym roku nasze rozważania podczas Tygodnia Modlitw o Jedność nawiązują szczególnie do fragmentu Pierwszego Listu św. Pawła do Koryntian, z którego zostało zaczerpnięte motto: „Wszyscy będziemy przemienieni przez zwycięstwo Pana naszego Jezusa Chrystusa” (por. 1 Kor 15, 51-58). Jesteśmy wezwani do rozważania zwycięstwa Chrystusa nad grzechem i śmiercią, to znaczy Jego zmartwychwstania jako wydarzenia, które całkowicie przemienia tych, którzy w Niego wierzą, i otwiera im dostęp do niezniszczalnego i nieśmiertelnego życia. Uznanie i przyjęcie przemieniającej siły wiary w Jezusa Chrystusa umacnia chrześcijan także w poszukiwaniu pełnej jedności między nimi.

W tym roku materiały pomocnicze na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan przygotowała grupa polska. Polska ma bowiem długą historię bohaterskich walk z różnymi przeciwnościami i wielokrotnie dawała dowody swej wielkiej determinacji, ożywianej przez wiarę. Dlatego słowa wspomnianego motta mają w Polsce szczególny oddźwięk i wymowę. Przez całe wieki polscy chrześcijanie spontanicznie wyczuwali duchowy wymiar w swym pragnieniu wolności i zrozumieli, że prawdziwe zwycięstwo może nastąpić tylko wtedy, gdy towarzyszy mu głęboka wewnętrzna przemiana. Przypominają nam oni, że nasze dążenie do jedności może być realizowane w sposób rzeczywisty, jeżeli przemiana dokonuje się przede wszystkim w nas samych i jeśli pozwalamy Bogu działać, jeśli pozwalamy, by nas   przemieniał na obraz Chrystusa, jeśli wchodzimy w nowe życie w Chrystusie, które jest prawdziwym zwycięstwem. Widzialna jedność wszystkich chrześcijan jest zawsze dziełem nieba, pochodzi od Boga, jest dziełem wymagającym pokornego  uznania naszej słabości i przyjęcia daru. Jednakże, jak często mawiał błogosławiony papież Jan Paweł II, każdy dar staje się także zobowiązaniem. Jedność, która pochodzi od Boga, wymaga więc od nas codziennego starania, by otwierać się na siebie nawzajem w miłości.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan stanowi od wielu dziesięcioleci główny element ekumenicznej działalności Kościoła. Czas, który poświęcimy na modlitwę o pełną jedność uczniów Chrystusa, pozwoli nam zrozumieć głębiej, w jaki sposób  zostaniemy przemienieni przez Jego zwycięstwo, przez moc Jego zmartwychwstania. W przyszłą środę zakończymy Tydzień Modlitw, zgodnie ze zwyczajem, uroczystymi Nieszporami święta Nawrócenia św. Pawła, które będziemy celebrować w bazylice św. Pawła za Murami, z udziałem przedstawicieli także innych Kościołów i Wspólnot chrześcijańskich. Oczekuję, że licznie przybędziecie na to spotkanie liturgiczne, aby ponownie wspólnie modlić się do Pana, który jest źródłem jedności. Już teraz z dziecięcą  ufnością zawierzmy ją wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła.

Drodzy bracia i siostry!

W tych dniach różne kraje Bliskiego Wschodu świętują z radością Nowy Rok Księżycowy. W obecnej sytuacji kryzysu ekonomiczno-społecznego na świecie życzę wszystkim tym ludom, aby nowy rok upływał rzeczywiście pod znakiem sprawiedliwości i pokoju, aby niósł ulgę cierpiącym, a zwłaszcza aby młodzież przez swój entuzjazm i dążenie do ideałów mogła nieść światu nową nadzieję.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

25 sierpnia 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI