Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Konieczne działania w obronie wolności religijnej

· W Stanach Zjednoczonych diecezje i instytucje katolickie podejmują działania prawne przeciwko dyrektywom dotyczącym opieki zdrowotnej ·

Archidiecezje Nowego Jorku, Waszyngtonu i Saint Louis oraz blisko czterdzieści innych diecezji, instytucji i organizacji katolickich (szkół, uniwersytetów, szpitali, agencji charytatywnych) w Stanach Zjednoczonych złożyły pozwy sądowe przeciwko władzom. Przyczyną tego kroku jest kwestia wprowadzania w życie reformy opieki zdrowotnej. Kontrowersyjne dyrektywy zmuszają bowiem wszystkich pracodawców, w tym instytucji i organizacji religijnych, by pakiety ubezpieczeniowe dla pracowników pokrywały koszty leków poronnych i sterylizację (zabieg uznany za prewencyjny i mający na celu ochronę zdrowia kobiet), a to stanowi poważne ograniczenie wolności religijnej. W dokumencie rozpowszechnionym przez Konferencję Episkopatu jej przewodniczący, kard. Timothy Michael Dolan, arcybiskup Nowego Jorku, wyraził poparcie dla tej inicjatywy, przypominając również, że Kościół zawsze okazywał chęć współpracy z władzami świeckimi. «Zawsze próbowaliśmy negocjować z rządem i z Kongresem – podkreślił kard. Dolan - i dalej będziemy to robić, ale wciąż nie ma wiążącej decyzji. Czasu jest coraz mniej, a nasza cenna posługa i nasze podstawowe prawa są zagrożone, toteż musimy odwołać się do sądów teraz: jakkolwiek Konferencja Episkopatu nie jest bezpośrednią stroną w procesach, to popieramy tę odważną inicjatywę, podjętą przez tak liczne pojedyncze diecezje, agencje charytatywne, szpitale i szkoły w całym kraju». Jest to – stwierdził purpurat - «przekonujący dowód jedności Kościoła w obronie wolności religijnej, a także wielkie świadectwo o różnorodności posług Kościoła na rzecz wspólnego dobra, które są zagrożone przez dyrektywy dotyczące opieki zdrowotnej: posług na rzecz ubogich, chorych, w zakresie edukacji, na rzecz wyznawców innych religii bądź niewierzących».

Działania prawne, wyjaśnili niektórzy z inicjatorów tej akcji, zostały podjęte po to, by wyjaśnić, jakiego typu pakiety ubezpieczeniowe mają być zapewnione pracownikom. Regulacje zawierające nowe wytyczne odnośnie do opieki medycznej uważane są za sprzeczne z konstytucją, ponieważ zmuszają instytucje i organizacje katolickie (ale również te, które należą do innych wspólnot religijnych) do łamania zasad moralnych i religijnych w dziedzinie ochrony życia. Działania prawne zostały podjęte w dwunastu sądach ośmiu stanów oraz District of Colombia.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

26 lutego 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI