Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Kongregacje ogólne kardynałów

· Po modlitewnym spotkaniu w Bazylice św. Piotra podjęto obrady ·

Piąta kongregacja ogólna kardynałów odbyła się w czwartek 7 marca przed południem w auli synodalnej. W obradach, które trwały od 9.30 do 12.30, uczestniczyło 152 purpuratów, wśród nich 114 ze 117 elektorów; nieobecni byli kardynałowie Darmaatmadja, O'Brien i Pham Minh Măn.

Na początku zebrania odnowiono skład kongregacji specjalnej. Trzej purpuraci asystenci, którzy od dzisiaj będą towarzyszyć kamerlingowi, to patriarcha Raï, reprezentujący biskupów, kard. Monsengwo Pasinya, reprezentujący prezbiterów, i kard. De Paolis, reprezentujący diakonów.

Następnie dziekan Angelo Sodano odczytał tekst telegramu, który zostanie wysłany w imieniu Kolegium Kardynalskiego do władz państwowych Wenezueli na okoliczność śmierci prezydenta Hugo Chaveza.

Później wysłuchano 16 wystąpień. Jako pierwsi trzej przemawiali kardynałowie Versaldi, Calcagno i Bertello, którzy do chwili rozpoczęcia sede vacante pełnili następujące funkcje: pierwszy – przewodniczącego Prefektury Spraw Ekonomicznych Stolicy Apostolskiej, drugi – przewodniczącego Administracji Dóbr Stolicy Apostolskiej, trzeci – przewodniczącego Papieskiej Komisji ds. Państwa Watykańskiego i Gubernatoratu Państwa Watykańskiego. Zgodnie z przepisem n. 171 konstytucji apostolskiej Pastor bonus, bowiem, w okresie sede vacante kamerling ma „prawo i obowiązek” domagać się od administracji podlegających Stolicy Apostolskiej sprawozdań z ich stanu majątkowego i sytuacji ekonomicznej, a od Prefektury Spraw Ekonomicznych Stolicy Apostolskiej końcowego bilansu oraz bilansu wstępnego, który następnie przedłoży Kolegium Kardynalskiemu.

W czasie wystąpień poruszane były rozległe i różnorodne kwestie: oprócz tych, o których dyskutowano w poprzednich dniach, mowa była także o dialogu ekumenicznym i o obowiązku miłosierdzia Kościoła wobec ubogich.

Wczorajsze popołudnie, w środę, poświęcone było spotkaniu modlitewnemu w Bazylice Watykańskiej, natomiast dzisiaj po południu, w czwartek, kardynałowie znów zbiorą się w auli Synodu na szóstej kongregacji ogólnej.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

20 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI