Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Komunikat Sekretariatu Stanu

„W związku z tym, że nie wniesiono odwołania od wyroku z 6 października br. w sprawie pana Paola Gabriele, wyrok stał się definitywny. Toteż z upoważnienia przewodniczącego Trybunału promotor sprawiedliwości zarządził dziś rano wykonanie wyroku pozbawienia wolności. Rozporządzenie zostaje wykonane w tym samym dniu”. Takie oświadczenie wydał dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej dziś, 25 października, wczesnym popołudniem przy okazji opublikowania następującego komunikatu Sekretariatu Stanu.

Wyrok w procesie przeciwko Paolowi Gabriele, obecnie uprawomocniony, jest przypieczętowaniem smutnego wydarzenia, które miało bardzo bolesne konsekwencje.

Znieważono osobę Ojca Świętego; naruszono prawo do prywatności wielu osób, które do niego się zwracały z racji swojego urzędu; wyrządzono krzywdę Stolicy Apostolskiej i jej różnym instytucjom; uniemożliwiono komunikację między biskupami świata a Stolicą Apostolską i wywołano zgorszenie wspólnoty wiernych. Na parę miesięcy został też zakłócony spokój wspólnoty pracującej na co dzień w służbie Następcy Piotra.

Oskarżony został uznany za winnego w wyniku postępowania sądowego, które przebiegało w sposób przejrzysty, bezstronny, przy pełnym poszanowaniu prawa do obrony. Postępowanie dowodowe pozwoliło ustalić fakty i stwierdzić, że pan Gabriele zrealizował swój przestępczy plan bez namawiania czy podburzania ze strony innych, lecz opierając się na osobistych przekonaniach, których bynajmniej nie można podzielać. Różne domysły co do istnienia spisków lub zaangażowania większej ilości osób okazały się w świetle orzeczenia nieuzasadnione.

W związku z uprawomocnieniem wyroku pan Gabriele będzie musiał odbyć nałożoną karę pozbawienia wolności. Ponadto w stosunku do niego zostaje wszczęte postępowanie w sprawie pozbawienia urzędu, co przewiduje regulamin generalny Kurii Rzymskiej.

Co do kary pozbawienia wolności, istnieje możliwość ułaskawienia, które – jak wielokrotnie przypominano – jest aktem suwerennym Ojca Świętego. Zakłada ono jednak słusznie skruchę winnego i szczerą prośbę o przebaczenie Ojca Świętego oraz wszystkich, którzy zostali niesłusznie skrzywdzeni.

W stosunku do wyrządzonej szkody zastosowana kara wydaje się zarazem łagodna i sprawiedliwa, co spowodowane jest szczególnym charakterem porządku prawnego, z którego wynika.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

16 listopada 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI