Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Komisja ds. ochrony nieletnich

· Zostanie utworzona przez Papieża Franciszka na propozycję Rady Kardynałów ·

Papież Franciszek postanowił utworzyć specjalną komisję ds. ochrony nieletnich, która będzie mu służyła radą w kwestiach związanych z zaangażowaniem Stolicy Apostolskiej w ochronę nieletnich i duszpasterską opiekę nad ofiarami nadużyć. Poinformował o tym dziś, 5 grudnia rano kard. Sean Patrick O’Malley, arcybiskup Bostonu, podczas briefingu w Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej na zakończenie spotkań Rady Kardynałów.

Decyzję tę, wyjaśnił purpurat, jeden z członków Rady, Papież podjął akceptując propozycję tejże Rady oraz by «zdecydowanie kontynuować działania podjęte przez Benedykta XVI». Zadaniem komisji będzie informowanie Papieża o aktualnym stanie programów ochrony dzieci, dostarczanie sugestii odnośnie nowych inicjatyw ze strony Kurii Rzymskiej – przy współpracy biskupów, konferencji episkopatów i konferencji przełożonych zakonnych – oraz proponowanie właściwych osób, dzięki którym te nowe inicjatywy będą systematycznie wprowadzane w życie, a znajdą się wśród nich świeccy, zakonnicy, zakonnice i kapłani posiadający odpowiednie kwalifikacje w zakresie bezpieczeństwa dzieci, relacji z ofiarami, zdrowia umysłowego, stosowania prawa.

Skład i kompetencje komisji zostaną przedstawione bardziej szczegółowo przez Ojca Świętego w stosownym dokumencie.

Kard. O’Malley przedstawił następnie kilka konkretnych propozycji zadań przyszłej komisji, a wśród nich: sporządzenie wytycznych odnośnie do ochrony nieletnich; przygotowanie programów formacji i protokołów, by tworzyć bezpieczne środowiska; plany kooperacji z władzami cywilnymi; promocja duszpasterstwa wspierającego ofiary i ich rodziny, współpraca z ekspertami naukowymi, współdziałanie z biskupami i przełożonymi zakonnymi. Dyrektor Biura Prasowego o. Federico Lombardi poinformował następnie, że obecne spotkania zakończą się po południu z udziałem Papieża Franciszka po dokonaniu przeglądu różnych kongregacji Kurii Rzymskiej, rozpoczętego w tych dniach. Zostało również ustalone, że następne spotkanie ośmiu odbędzie się w dniach 17, 18 i 19 lutego, przed konsystorzem Kolegium Kardynałów, który zaplanowany jest na 20 i 21 lutego, i konsystorzem, podczas którego zostaną mianowani nowi kardynałowie w dniu 22 lutego, święto katedry św. Piotra, oraz uroczystą Mszą św. koncelebrowaną przez nowych purpuratów, przewidzianą w niedzielę 23 lutego. Na koniec o. Lombardi przypomniał, że zaraz potem (24 i 25 lutego) odbędzie się również zebranie sekretariatu Synodu Biskupów.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

23 maja 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI