Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Kobiety w centrum

· Papież Franciszek podkreśla znaczenie wkładu kobiecego w świat pracy i w badanie teologiczne ·

Papież Franciszek znów mówił o konieczności coraz większego dowartościowywania roli kobiet w świecie pracy, w życiu rodzinnym i w badaniach teologicznych.

„Wiele kobiet – zaznaczył w przesłaniu do uczestników festiwalu rodziny, który odbywa się w Riva del Garda – odczuwa potrzebę większego uznania ich praw, wartości obowiązków, jakie wypełniają zazwyczaj w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego, ich aspiracji w łonie rodziny i społeczeństwa”. Niektóre z nich w istocie bywają „przemęczone i niemal przytłoczone ogromem obowiązków i zadań, nie znajdując dostatecznego zrozumienia i pomocy”.

Według Papieża, trzeba zatem „dokładać starań, aby kobieta nie była zmuszona – z powodu wymogów ekonomicznych – do pracy zbyt ciężkiej i w zbyt uciążliwych godzinach, które dodają się do wszystkich jej odpowiedzialnych zadań jako prowadzącej dom i wychowawczyni dzieci”. A przede wszystkim trzeba z należytym uznaniem podchodzić do jej obowiązków w rodzinie, które wnoszą „niezrównany wkład w życie i przyszłość społeczeństwa”.

Podobną uwagę poświęcił Franciszek wkładowi kobiet w dziedzinę teologii. Przemawiając do członków Międzynarodowej Komisji Teologicznej, których przyjął na audiencji w piątek rano, 5 grudnia, w Sali Konsystorza, Papież podkreślił znaczącą obecność kobiet – „są jak wisienki na torcie, ale trzeba czegoś więcej”, skomentował – w całym składzie organizmu. Ta obecność, powiedział, „staje się zaproszeniem do refleksji nad rolą, jaką kobiety mogą i winny odgrywać w dziedzinie teologii”. Dzięki ich geniuszowi kobiecemu bowiem „teolożki mogą dostrzec, dla dobra wszystkich, pewne niezbadane aspekty niezgłębionej tajemnicy Chrystusa”. Stąd zachęta do tego by „wyciągnąć jak najlepsze korzyści z tego specyficznego wkładu kobiet w rozumienie wiary”.

W swoim przemówieniu Papież podkreślił w szczególności wagę słuchania w pracy teologa. Który – przypomniał - „jest przede wszystkim człowiekiem wierzącym”, który przyjmuje Słowo Boże i jest też uwrażliwiony na „to, co mówi Duch” poprzez rozmaite przejawy konkretnej wiary ludu Bożego”. Dlatego „otwiera on oczy i uszy na 'znaki czasu'”, zabiegając o to, aby prawda objawiona była rozumiana i przedstawiana wiernym w „najbardziej odpowiedniej formie”.

Franciszek zachęcił także, aby nie tracić z pola widzenia wymiaru „katolickości Kościoła”, który trzeba wzbogacać przez „różnorodność punktów widzenia”, nie „szkodząc jedności”. Wychodząc od tego i w zdrowym pluralizmie – stwierdził – „różne podejścia teologiczne, jakie rozwijały się w zróżnicowanych kontekstach kulturowych i przy użyciu różnych metod, nie mogą jedne drugich ignorować, lecz w teologicznym dialogu winny się wzajemnie wzbogacać i korygować”.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

18 stycznia 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI