Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Kobiety i jubileusz miłosierdzia

Jubileusz i miłosierdzie obejmują wszystkich, w równym stopniu należą zarówno do kobiet, jak i do mężczyzn. Jeśli jubileusz, czas odpuszczenia grzechów, nawrócenia i pokuty, jest przede wszystkim rokiem Chrystusa – który wypełnia dawny jubileusz, bo przyszedł «obwoływać rok łaski od Pana» (Łk 4, 16-30) – i jeśli, jak napisał o. Xavier Léon Dufour, «będziemy sądzeni na podstawie miłosierdzia, które okażemy, być może nieświadomie, w stosunku do Jezusa w osobie», ponieważ «miłość Boga pozostaje tylko w tych, którzy okazują miłosierdzie», jakie formy może przybierać jubileusz miłosierdzia w wersji kobiecej? 

Na to pytanie próbujemy odpowiedzieć w tym numerze «kobiety kościół świat». Biblistki i bibliści – jak przypomina Nuria Calduch-Benages – wyjaśniają, że rdzeń hebrajskiego czasownika 'okazywać miłosierdzie' i przymiotnika 'miłosierny' pochodzi od rdzenia słowa oznaczającego macicę matki, rehem. Narząd rozrodczy kobiecego ciała «pełni zatem funkcję – jak napisała Elizabeth Johnson – konkretnej metafory sposobu bycia, odczuwania i działania typowo boskiego. Kiedy Pismo Święte wzywa miłosierdzia Boga – a motyw ten pojawia się często – tym, o co prosi Świętego, jest taki sam typ miłości, jakim matka darzy dziecko w swoim łonie». I mówi dalej: «Łono chroni i żywi, ale nie posiada ani nie kontroluje. Oddaje swój skarb, by umożliwić pełny rozwój i dobrobyt. Jest to prawdziwa droga współczucia». Również dlatego początek tego numeru poświęcony jest jednej z przedstawicielek matriarchatu Izraela, Racheli, będącej bohaterką pięknego opowiadania Stefana Zweiga. Pan jest straszliwie zagniewany na swój lud, miara cierpliwości przebrała się i kara jest wielka, lecz Bóg miłości – pyta Pana odważnie Rachela – może być, nie zapierając się samego siebie, Bogiem zemsty i kaźni? Czy też może być jedynie Bogiem miłosierdzia? «Rozsądź między Tobą i Twoim słowem, Boże! Jeśli jesteś naprawdę Bogiem porywczym, jak mówisz, wrzuć i mnie do czeluści razem z moimi dziećmi, bo nie chcę patrzeć na Twoje oblicze, jeśli jest obliczem gniewnym, a gwałtowność Twojej zazdrości budzi moją odrazę. Lecz jeśli jesteś naprawdę Bogiem Miłosiernym, którego kochałam od początku i zgodnie z którego nauką żyłam, to pozwól, bym nareszcie Cię rozpoznała». A Bóg, który jest miłosierny, słucha jej. (giulia galeotti)

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

11 grudnia 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI