Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Kobiety i islam

 Mahomet i Chadzidża z aniołem Gabrielem (miniatura z Siyer-i Nebi, ok. 1595 r., muzeum Topkapı w Stambule)

Ilustracja na okładce tego numeru nie jest ikoną, lecz obrazuje ideę sacrum głęboko zakorzenioną w islamie. Niezwykła jest w tym Zwiastowaniu obecność trzech postaci: Gabriel, znajdujący się w centrum, zwraca się do Mahometa, który z kolei wskazuje swoją żonę Chadidżę. Kobieta, która tutaj jest na pierwszym planie, odgrywa centralną rolę w tradycyjnych opowiadaniach o życiu Proroka: to ona miałaby przekonać go, by zaufał aniołowi, którego pierwsze pojawienia się napełniły go lękiem, że oszalał bądź znalazł się w posiadaniu złego ducha. W odróżnieniu od anioła, który objawia moc Boga i przekazuje Jego prawo, Prorok i jego małżonka mają twarze zasłonięte: łącząca ich „świętość” nie może być oglądana. W pobożności muzułmańskiej świętość, zakryta w postaci Proroka przez jego rolę prawodawcy i przewodnika wspólnoty, nie jest uosabiana przez kalifów, ale przez „przyjaciół Boga”, których mogą zobaczyć tylko ci, którzy potrafią ich rozpoznać. Wśród „przyjaciół Boga” kobiety zajmują bardzo ważne miejsce. W tym pierwszym numerze poświęconym kobietom muzułmańskim uznałyśmy właśnie trzy postaci świętych za ważny punkt wyjścia w poszukiwaniu kluczy do interpretacji obecności kobiet w islamie. Pierwszą z nich jest Zajnab, patronka Kairu i wnuczka Mahometa i Chadidży przez Fatimę. Czczona w równym stopniu przez sunnitów i szyitów, Zajnab jest symbolem parezji. Druga z nich, Dervish Hatixhe, jest patronką Tirany. Mistrzyni sufizmu i ofiara przemocy ze strony męża, jest czczona przez współczesne kobiety albańskie. Trzecia, Qurratu l-‘Ayn, jest poetką i bohaterką Babizmu, który zrodził się z ruchów mesjanistycznych w dziewiętnastowiecznym Iranie i został przekształcony w nową religię po gwałtownych represjach. Mimo swej niezwykłej nowości, Qurratu l-‘Ayn kontynuuje tradycję władzy kobiecej, której archetypem w świecie szyickim była Fatima. Zgromadzone doświadczenia i prowadzone badania są niezbędne do rozszyfrowania świata tak bliskiego i obcego jak islam. Pionierskie badania Germaine Tillion, przedstawione w artykule wprowadzającym, stanowią do dziś lekcję metody. (samuela pagani)

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

12 listopada 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI