Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Kobieta niezwykła

· Franciszek z okazji 500. rocznicy urodzin św. Teresy od Jezusa ·

«Kobieta niezwykła» i «pociągający wzór całkowitego oddania Bogu»: taki portret Teresy od Jezusa przedstawia Papież Franciszek w liście skierowanym do przełożonego generalnego karmelitów bosych z okazji pięćsetlecia narodzin świętej z Avili.

Po przyłączeniu się do «godziny modlitwy o pokój», zorganizowanej we wszystkich wspólnotach karmelitańskich na świecie z okazji obchodów w sobotę 28 marca, w tym samym dniu napisał do o. Saveria Cannistrà, przypominając, że rocznica św. Teresy przypada w Roku poświęconym życiu konsekrowanemu, którego Teresa jest i pozostaje jednym z najbardziej pociągających przykładów.

Zastanawiając się nad jej postacią Papież skupił się w szczególności na wymiarach modlitewnym, misyjnym, eklezjalnym i wspólnotowym jej duchowości. Św. Teresa jest przede wszystkim, powiedział w związku z tym, «nauczycielką modlitwy». Bowiem «w jej doświadczeniu centralne znaczenie miało odkrycie człowieczeństwa Jezusa». Powodowana pragnieniem dzielenia się tym osobistym doświadczeniem z innymi, opisuje je w sposób żywy i prosty, dla wszystkich dostępny. Toteż «jej modlitwa nie była ograniczona do określonej przestrzeni lub momentu dnia», przeciwnie, «rodziła się spontanicznie przy różnych okazjach».

Dlatego swoim przykładem «Święta wzywa nas, byśmy byli wytrwali, wierni, również pośród problemów, trudności osobistych lub naglących potrzeb, które nas angażują».

Jeśli chodzi o wymiar misyjny i eklezjalny, który zawsze wyróżniał zakonną rodzinę karmelitańską, «dziś również Święta otwiera przed nami nowe horyzonty, wzywa do wielkich dzieł, by patrzeć na świat oczami Chrystusa, by szukać tego, czego On szuka, i kochać to, co On kocha».

Wreszcie, zakończył, «św. Teresa wiedziała, że ani modlitwa, ani misja nie są możliwe bez autentycznego życia wspólnotowego. Dlatego fundamentem jej klasztorów było braterstwo».

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

23 lipca 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI