Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Klucz jest w rękach ubogich

· Papież Franciszek otwiera bramę miłosierdzia w schronisku przy Stazione Termini, a pracownikom włoskich kolei przypomina o konieczności słuchania potrzebujących i udzielania im pomocy ·

„Najubożsi, chorzy, więźniowie, najwięksi grzesznicy, jeśli okażą skruchę, porzedzą nas w niebie. Oni mają klucz”: przypomniał o tym Papież Franciszek podczas Mszy św. odprawianej w stołówce schroniska Caritasu diecezji rzymskiej, gdzie udał się w piątek 18 grudnia po południu, by otworzyć drzwi święte miłosierdzia. I by nadać konkretności swoim słowom, Papież chciał, by mu towarzyszyli czterej podopieczni struktury, wybrani spośród osób żyjących w pobliżu Stazione Termini.

Podczas bardzo skromnej uroczystości, której bohaterami byli właśnie ostatni, Papież przekroczył drzwi wejściowe do stołówki schroniska, a następnie odprawił Mszę św.. W homilii Biskjup Rzymu zachęcił do modlitwy w intencji jego diecezji: „Dziś modlimy się – powiedział – za wszystkich mieszkańców Rzymu, za wszystkich, poczynając ode mnie, żeby Pan dał nam tę łaskę, byśmy się poczuli odrzuceni; bowiem nie mamy żadnej zasługi: tylko On daje nam miłosierdzie i łaskę. I aby się zblkiżyć do tej łaski musimy się zbliżyć do odrzuconych, do ubogich, do tych, którzy są najbardziej potrzebujący, bo na podstawie tego zbliżenia bądzhiemy sądzeni”. Stąd nadzieja, by „Pan, otwierając te drzwi, dał tę łaskę całemu Rzymowi, każdemu mieszkańcowi Rzymu, byśmy robili postępy w tym uścisku miłosierdzia, gdzie ojciec podnosi zranionego syna, ale zraniony jest ojciec: Bóg jest zraniony miłościę”.

Ta Msza św. znalazła znaczące echo następnego dnia rano, w sobotę 19 grudnia, kiedy Papież przyjął na audiencji pracowników i dyrekcję Włoskich Kolei Państwowych, które sfinansowały remont i poszerzenie schroniska przy via Marsala. Wyrażając uznanie dla inicjatyw wyrażających solidarność, papież Franciszek mówił również o Help Center, „obecnych w dziesiątkach włoskich miast. Są to ‘okienka-anteny’ – przypomniał – które pozwalają osobom przeżywającym trudności znaleźć posłuch, pomoc i opiekę”. Stąd wezwanie, by „zabiegać o jedność kraju również w dziedzinie społecznej, starając się uniknąć zwiększania się przepaści między zamożnymi i tymi, którym brak wszystkiego”.

Homilia Papieża w schronisku Caritas

Przemówienie do pracowników włoskich kolei 

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

22 lipca 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI