Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Katecheza a nowa ewangelizacja

· Inicjacja chrześcijańska głównym tematem europejskiego kongresu zorganizowanego z inicjatywy CCEE ·

W dniach od 7 do 10 maja będzie obradował w Rzymie XII Europejski Kongres Katechetyczny. Hasłem spotkania zorganizowanego z inicjatywy Rady Konferencji Episkopatów Europy jest: „Inicjacja chrześcijańska w perspektywie nowej ewangelizacji”. W związku z kongresem publikujemy refleksję na ten temat arcybiskupa Montpellier, sekretarza specjalnego synodu biskupów poświęconego nowej ewangelizacji.

Jeśli przyjrzeć się historii katechezy, widać wyraźnie pewne kwestie.

1) W każdej epoce, a zwłaszcza w okresach głębokiej odnowy Kościół powracał do źródeł, by odpowiedzieć na pojawiające się nowe pytania. Katecheza w najrozmaitszych formach upowszechniała nową świadomość Kościoła, jaką zyskiwał on co do swojego życia i swojej misji.

2) Działalność katechetyczna wymaga zaangażowania duszpasterskiego, aby wspólnoty chrześcijańskie mogły naprawdę rodzić do wiary nowe dzieci Boże.

3) Katecheza jest ściśle związana z „całym sprawowaniem liturgii i sakramentów, gdyż właśnie w sakramentach, a zwłaszcza w Eucharystii, Jezus Chrystus najpełniej działa w celu przemiany człowieka” (KKK, n. 1074).

4) Katecheza jest istotnym elementem procesu ewangelizacji. Dyrektorium ogólne o katechizacji rozwija ten temat, począwszy od n. 63, mówiąc kolejno o katechezie inicjacyjnej, o stałym wychowywaniu w wierze, nie pomijając szczególnych zadań szkoły katolickiej i rodziny. Nie brak zatem punktów odniesienia, by śmiało angażować się w rozwój nowej ewangelizacji.

Kongres poświęci szczególną uwagę dzieciom i młodzieży, w wieku od 7 do 16 lat, ukazując wyraźnie, na czym polega prawdziwa pedagogia inicjacji, ważna w każdym wieku, co do postaw wymaganych od katechistów, co do treści i niezbędnych etapów aż po mistagogię, często jeszcze zbyt mało praktykowaną. Wymiana opinii na temat praktyki inicjacji chrześcijańskiej, badania nad Eucharystią i nad bierzmowaniem w ramach sakramentów inicjacji oraz propozycje duszpasterskie, jakie należy przedstawiać młodzieży, będą przedmiotem refleksji i okażą się przydatne dla najbliższego synodu.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

15 listopada 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI