Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Kapitał duchowy

· Papież przypomina, że życie konsekrowane jest darem dla całego Kościoła i musi być przyjmowane z radością i wdzięcznością ·

Życie konsekrowane jest „kapitałem duchowym, który przyczynia się do dobra całego Ciała Chrystusa”. Podkreślił to Papież Franciszek, przemawiając do uczestników sympozjum zorganizowanego przez Kongregację ds. zakonników, których przyjął na audiencji w piątek 28 października rano w Sali Klementyńskiej Pałacu apostolskiego. 250 wikariuszy biskupich i delegatów ds. życia konsekrowanego z całego świata zastanawiało się w tych dniach nad relacją, cząsto delikatną i złożoną, między pasterzami i zakonnikami. W związku z tym Papież wezwał, by „nie lękać się różnorodności pochodzącej od Ducha Świętego” i wspierać „różne charyzmaty, zarówno stare, jak i nowe”, zważywszy na to, że wciąż powstają liczne instytuty.

Papież Franciszko podzielił swoją refleksję na trzy punkty: życie konsekrowane w Kościele partykularnym, zakładanie nowych instytutów i wzajemne relacje między pasterzami i osobami konsekrowanymi.

Odnośnie do pierwszego punktu Franciszek przypomniał, „że słuszna autonomia i wyłączenie nie mogą być mylone z izolacją i niezależnością. Dziś bardziej niż kiedykolwiek konieczne jest życie w słusznej autonomii i wyłączeniu w ścisłym powiązaniu z integracją, aby wolność charyzmatyczna i katolickość życia konsekrowanego wyrażały się również w Kościele partykularnym”.

W odniesieniu do drugiego punktu Papież zalecił branie „pod uwagę oryginalności charyzmatu, jego wymiaru profetycznego, afektywnej i efektywnej komunii z Kościołem powszechnym, zaangażowanie na rzecz ewangelizacji, również w wymiarze społecznym”.

Na koniec, nawiązując do trzeciego punktu, Papież poprosił o „szczególne względy dla sióstr kontemplacyjnych”, zważywszy na to, że „ta forma naśladowania Chrystusa, zakorzeniona w ciszy klauzury, stanowi w Kościele i dla Kościoła rozmodlone serce, strażnicę darmowości i bogatej płodności apostolskiej, która rodzi cenne owoce łaski i miłosierdzia, i różnorodnej świętości”.

„Towarzyszcie im z braterską miłością – zakończył Franciszek – traktując je zawsze jak dorosłe kobiety, szanując właściwy im zakres kompetencji, unikając nadmiernych ingerencji”, a przede wszystkim „pomagając im w tym wszystkim, co odnosi się do zasadniczych elementów ich życia”.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

22 lipca 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI