Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Kanonizacja równoważna mistyczki Anieli z Foligno

9 października Papież Franciszek w odpowiedzi na liczne prośby kierowane do Stolicy Apostolskiej przez biskupów i przełożonych franciszkańskich postanowił dokonać kanonizacji równoważnej bł. Anieli z Foligno (1248-1309). Do tego typu kanonizacji, zgodnie z nauczaniem Benedykta XIV, potrzebne są trzy elementy: bardzo dawny kult, ciągłe i zbiorowe potwierdzenie przez wiarogodnych historyków cnót lub męczeństwa; nieustająca sława zawdzięczana cudom. Jeśli spełnione są te trzy warunki – tak naucza Papież Lambertini – Papież, swoją władzą, może dokonać kanonizacji równoważnej, a więc rozszerzenia na cały Kościół Mszy i oficjum «bez żadnego formalnego orzeczenia definitywnego, bez uprzedniego procesu, bez zwyczajowych ceremonii» (De servorum Dei betificatione et beatorum canonizatione – Beatyfikacja sług Bożych i kanonizacja błogosławionych, vol. 1/2, Città del Vaticano, 2011, 9-10, lib. i, cap. 41, n. 1).

Praktyka kanonizacji równoważnej była zawsze stosowana w Kościele, regularnie, choć nieczęsto. Benedykt XIV wylicza dwanaście przypadków świętych kanonizowanych w ten sposób: Romuald (1595 r.), Norbert (1621 r.), Brunon (1623 r.), Piotr Nolasco (1655 r.), Rajmund Nonnato (1681 r.), Stefan Węgierski  (1686 r.), Małgorzata Szkocka (1691 r. ), Jan de  Matha  i Feliks Walezy (1694 r.), Grzegorz VII (1728 r.), Wacław Czeski (1729 r.), Gertruda z Helfty (1738 r.).

W późniejszych czasach również występowały przypadki kanonizacji równoważnych. A wśród nich: Pier Damiani  i Bonifacy męczennik (1828 r.); Cyryl i Metody, Bracia Sołuńscy (1880 r.); Cyryl Aleksandryjski, Cyryl Jerozolimski, Justyn męczennik i Augustyn z Canterbury (1882); Jan Damasceński i Sylwester opat (1890 r.); Beda Czcigodny (1899 r.); Efrem  Syryjczyk (1920 r.); Albert Wielki (1931 r.); Małgorzata Węgierska (1943 r.); Grzegorz Barbarigo (1960 r.); Jan z Avili i Mikołaj Tavelić i trzej towarzysze męczennicy (1970 r.); Marek z Križevci, Stefan Pongrácz e Melchior Grodziecki (1995 r.).

Ostatnią kanonizacją równoważną była kanonizacja św. Hildegardy z Bingen, której dokonał 10 maja 2012 r. Benedykt XVI.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

22 września 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI