Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Już nie niewolnicy, lecz bracia

· Papież Franciszek na Światowy Dzień Pokoju 2015 ·

«Wyzysk człowieka przez człowieka» jest «plagą» i «odrażającym zjawiskiem», które «prowadzi do pogwałcenia podstawowych praw drugiego oraz unicestwienia jego wolności i godności». Tak pisze Papież Franciszek w Orędziu na Światowy Dzień Pokoju 2015 – poświęconym tematowi «Już nie niewolnicy, lecz bracia» - zachęcając do pokonania obojętności i do wykonywania «gestów braterstwa wobec tych, którzy są przetrzymywani w stanie zniewolenia». W szczególności Papież kieruje «naglący apel do wszystkich mężczyzn i kobiet dobrej woli i do wszystkich, którzy – z bliska bądź z daleka – także na najwyższych szczeblach instytucji, są świadkami plagi współczesnego niewolnictwa», wzywając ich, by «nie stawali się współwinni tego zła» i «nie odwracali oczu od cierpienia swoich braci i sióstr w człowieczeństwie, pozbawionych wolności i godności».

W Orędziu Franciszek wymienia «różne formy niewolnictwa» - pracownicy pozbawieni ochrony, migranci wystawieni na niedostatek i wyzysk, osoby zmuszone do prostytucji, dzieci i dorośli będący przedmiotem handlu ludźmi, ofiary grup terrorystycznych – analizuje ich przyczyny i wzywa do wspólnego zaangażowania, by zwalczać to zjawisko, u którego podstaw, jak przypomina, «leży koncepcja osoby ludzkiej, która dopuszcza możliwość traktowania jej jak przedmiot».

Orędzie zostało ogłoszone w środę 10 grudnia rano zaraz po audiencji generalnej, którą Papież – rozpoczynając nowy cykl katechez na temat rodziny – poświęcił niedawnemu Synodowi Biskupów. Przypominając jego główne momenty, Papież podkreślił w szczególności «szczerość» cechującą dyskusję i dążenie do «przejrzystości», które przyświecało opublikowaniu trzech «dokumentów oficjalnych», opracowanych przez zgromadzenie: orędzia końcowego, Relatio Synodi i papieskiego przemówienia na zakończenie. «Wszystko – zapewnił – przebiegało cum Petro et sub Petro, a więc w obecności Papieża, który jest dla wszystkich gwarancją wolności i zaufania, a także gwarancją ortodoksji».

Tekst integralny Orędzia na Światowy Dzień Pokoju 

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

15 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI