Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

​Jubileusz Uisg

8 grudnia ubiegłego roku międzynarodowa Unia przełożonych generalnych żeńskich zgromadzeń zakonnych (UISG) obchodziła swoje pierwsze pięćdziesięciolecie służby zakonnic dla całego świata i Kościoła: 8 grudnia 1965 roku, w dniu zamknięcia Soboru Watykańskiego II, została zatwierdzona przez Stolicę Apostolską. W roku 1967 odbyło się jej pierwsze zgromadzenie generalne, w którym wzięło udział około dwustu przełożonych generalnych. Z uwagi na brak innych środków, przełożone informowały osobiście, podczas swoich podróży, o nowo narodzonej Unii. Reakcje były od razu entuzjastyczne, zwłaszcza ze strony mniejszych i bardziej odizolowanych geograficznie zgromadzeń, co znaczyło, że UISG była odpowiedzią na prawdziwą potrzebę. Dzisiaj, po półwieczu działalności, UISG — w której skład wchodzi 1857 przełożonych generalnych, odpowiedzialnych za obecne w ponad stu krajach instytuty na prawie zarówno papieskim, jak i diecezjalnym, reprezentujących ponad 350.000 zakonnic — odnawia swoje zaangażowanie jako międzyzgromadzeniowa i międzynarodowa przestrzeń dialogu, konfrontacji i działań dla zakonnic, we współpracy z władzami diecezjalnymi, z zakonnikami i ze świeckimi. Przełożone zgromadzeń są zapraszane do odpowiadania coraz bardziej twórczo i w coraz większej współpracy na nowe wyzwania żeńskiego życia konsekrowanego, bowiem misja wzrasta i przekształca się nieustannie. Obchody rocznicy trwały cztery dni: 12 grudnia kardynał João Braz de Aviz odprawił Mszę św., w trakcie której pożegnano dziesięć sióstr udających się na misję w ramach Projektu dla Migrantów UISG, które wyjechały 14 grudnia na Sycylię, by utworzyć tam dwie wspólnoty międzyzgromadzeniowe, które będą działać jako pomost pomiędzy miejscową ludnością i migrantami. Obchody jubileuszu Uisg zakończą się podczas Zgromadzenia generalnego, które będzie obradowało w dniach od 9 do 13 maja 2016 roku.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

15 grudnia 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI