Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Józef uchodźca

· Pomiędzy starym a nowym Przymierzem ·

Rodzina Jezusa wpisuje się od razu w długi szereg, sięgający naszych dni, który obejmuje uchodźców, ukrywających się, migrantów. W istocie, kiedy dziecko Jezus ma parę miesięcy, Józef przedstawiony jest w drodze z Nim i z małżonką Maryją, wędrujący przez Pustynię Judzką, by schronić się w Egipcie, z dala od koszmaru krwawych rządów króla Heroda.

Betlejem jest punktem wyjścia opowiadania. Rzymski cesarz Hadrian w II stuleciu potwierdził istnienie pierwszego kultu chrześcijańskiego skupiającego się wokół groty, otaczanej czcią przez pierwszych chrześcijan, którą zbezcześcił, wystawiając małą świątynię ku czci Adonisa. Już w 220 r. wielki mistrz chrześcijański Orygenes z Aleksandrii egipskiej, dotarłszy do Palestyny, pisał: „W Betlejem pokazuje się grotę, w której zgodnie z Ewangeliami urodził się Jezus, i żłób, w którym Go położono, owiniętego w ubogie szmatki. To, co mi pokazano, jest dobrze znane wszystkim mieszkańcom okolicy. Sami poganie mówią każdemu, kto chce słuchać, że w tej grocie narodził się niejaki Jezus, którego czczą chrześcijanie (Przeciw Celsusowi, I, 51). Tutaj od wieków chrześcijanie świętują z wiarą i radością Narodzenie Pana: 25 grudnia katolicy, 6 stycznia prawosławni, 19 stycznia ormianie; Są to daty różne, dla upamiętnienia nieznanego dnia tamtego roku – być może 6. przed Chrystusem (wiadomo jest, że aktualne datowanie ery chrześcijańskiej jest prawie na pewno błędne) – w którym Jezus wszedł w naszą historię. Także w tym jawi się On jako ubogi, nieobecny w cesarskich annałach i rejestrach ludności.

Co więcej, rozciąga się nad Nim od razu koszmar represji. Jezus, przez bystre oczy tajnej policji Heroda postrzegany jako jedno w licznych drobnych zagrożeń dla oficjalnej władzy, miał być natychmiast zlikwidowany.

Tak rozpoczyna się dla Jezusa los uchodźcy.

Gianfranco Ravasi 

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

13 grudnia 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI