Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Język pojednania

· Papież Franciszek podkreśla znaczenie świadectwa w Kościele, który ewangelizuje ·

I prosi cały Kościół o modlitwę za katolików w Chinach

Nowy apel Papieża do wspólnego poczucia odpowiedzialności wszystkich wierzących, by przezwyciężyć klimat podziału, niezdolności do zrozumienia drugiego, rywalizacji, zazdrości i egoizmu, które sprawiają, że nasze czasy przypominają starożytne miasto Babel. Dlatego konieczne jest, by wyjść od «nowego języka», powiedział zasadniczo Papież Franciszek dziś, w środę 22 maja rano podczas audiencji generalnej na placu św. Piotra; języka, który będzie potrafił nieść we wszystkie strony świata słowa pojednania, przebaczenia, pokoju, jedności, miłości. Jest to język Ducha Świętego, który począwszy od dnia Pięćdziesiątnicy, «wzbudza wciąż nowe zrywy misyjne, nowe drogi głoszenia przesłania zbawienia» i nową odwagę potrzebną do ewangelizowania.

Zresztą «Kościół, który ewangelizuje – podkreślił Ojciec Święty – musi zawsze rozpoczynać od modlitwy, od proszenia, jak apostołowie w Wieczerniku, o ogień Ducha Świętego. Tylko wierna i silna więź z Bogiem pozwala wyjść z zamknięcia i głosić w sposób parezjastyczny Ewangelię. Bez modlitwy nasze działanie staje się puste, a nasze głoszenie nie ma duszy, nie ożywia go Duch».

Zacytował swojego poprzednika Benedykta XVI, by potwierdzić, że «dziś Kościół czuje przede wszystkim wiatr Ducha Świętego, który nam pomaga, pokazuje nam właściwą drogę; i tak, z nowym entuzjazmem jesteśmy w drodze i dziękujemy Panu».

Na koniec wezwał, by odnawiać «każdego dnia ufność w działanie Ducha Świętego, ufność, że On w nas działa, jest w nas, daje nam gorliwość apostolską, daje nam pokój, daje nam radość. Pozwólmy, by nas prowadził, bądźmy ludźmi modlitwy, którzy z odwagą dają świadectwo Ewangelii, stając się w naszym świecie narzędziami jedności i komunii z Bogiem».

Pozdrawiając następnie różne grupy pielgrzymów, Papież przypomniał o ofiarach straszliwego tornada, które spowodowało wielkie zniszczenia w Oklahomie i prosił o modlitwę w intencji ofiar, a w sposób szczególny dzieci oraz rodziców, «którzy w tak tragiczny sposób stracili swoje dziecko».

Ojciec Święty prosił wiernych również o modlitwę, ażeby «Maryja, Dziewica wierna, wspierała katolików chińskich, sprawiła, by ich niełatwe zaangażowanie było cenne w oczach Pana oraz by wzrastała miłość i udział Kościoła, który jest w Chinach, w wędrówce Kościoła powszechnego».

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

29 stycznia 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI