Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Jezus trzyma Kościół w swoim ręku

· Podczas audiencji generalnej Papież mówi o modlitwie w Apokalipsie ·

Wezwanie skierowane do afrykańskich katolików, by byli na kontynencie ambasadorami nadziei

„Jezus trzyma Kościół w swoim ręku, mówi do niego z mocą przenikającą niczym ostry miecz, i wskazuje mu piękno boskości”: ten obraz zaczerpnięty z księgi Apokalipsy

Benedykt XVI przedstawił podczas audiencji generalnej w środę 5 września. Papież spotkał się z wiernymi w Auli Pawła VI, dokąd przybył z Castel Gandolfo. Kontynuując katechezę na temat modlitwy, omówił ostatnią księgę Nowego Testamentu, która „przybliża nas do żywej i pulsującej modlitwy chrześcijańskiego zgromadzenia”.

Dialog duchowy, o którym mówi tekst św. Jana, to, według Ojca Świętego, prawdziwa i swoista „symfonia modlitwy”, która daje do dyspozycji wierzącego „ogromne bogactwo wskazówek”. Wśród nich przede wszystkim konieczność „wewnętrznego i zewnętrznego wyciszenia, by uważnie słuchać tego, co Bóg chce nam powiedzieć”. Chodzi o przyjęcie postawy modlitewnej, w której nie tyle należy przedstawiać prośby, ile raczej wychwalać Boga „za Jego miłość” i za dar Jezusa Chrystusa”.

Tylko wychodząc od tej prawdy, chrześcijanin może odkryć „sens obecności Pana w życiu i historii”. Bóg – przypomniał Papież – „był, jest i będzie obecny i aktywny przez swoją miłość w ludzkich dziejach, w teraźniejszości, w przyszłości, jak również w przeszłości, aż do samego końca”. Stąd bierze się przekonanie, że Zmartwychwstały trzyma mocno w ręce Kościół i objawia się człowiekowi jako „przyjaciel życia”.

Z tej prawdy wypływa pewność, że „im więcej i lepiej modlimy się z wytrwałością i usilnie, tym bardziej upodobniamy się do Niego, a On wchodzi prawdziwie w nasze życie i nim kieruje, dając radość i pokój” I „im lepiej znamy, kochamy i naśladujemy Jezusa, tym bardziej odczuwamy potrzebę, by przebywać z Nim na modlitwie, czerpiąc z niej pogodę ducha, nadzieję i siłę w naszym życiu”. Jego obecność – zapewnił Papież – jest obecnością, „która nas wspiera, prowadzi, daje wielką nadzieję, także pośród ciemności”.

Benedykt XVI skierował do katolików świeckich kontynentu afrykańskiego, zgromadzonych w tych dniach na kongresie w Jaunde, w Kamerunie, słowa zachęty, by szerzyli właśnie „orędzie radości i nadziei, które niesie Chrystusa”, w trudnej sytuacji społecznej i religijnej Afryki. „Cała Afryka – pisze w przesłaniu skierowanym do kard. Stanisława Ryłki, przewodniczącego dykasterii watykańskiej ds. świeckich, która była inicjatorem spotkania – oczekuje dziś na „ambasadorów” Dobrej Nowiny, wiernych świeckich, odważnie niosących pokój”.

La catechesi del Papa

Il testo del messaggio del Papa

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

19 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI