Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Jezus nikogo nie wyklucza

· Msza św. Papieża w Domu św. Marty ·

Jezus nikogo nie wykluczał. Budował mosty, nie mury. Jego przesłanie zbawienia jest dla wszystkich. Dziś rano, w środę 8 maja, w czasie Mszy św. w kaplicy Domus Sanctae Marthae Papież Franciszek mówił o postawie dobrego ewangelizatora: jest otwarty na wszystkich, gotowy wszystkich wysłuchać, nikogo nie wyłączając. Na szczęście, zauważył, „teraz jest dobry okres w życiu Kościoła: te ostatnie 50 lat, 60 lat to piękny okres. Bowiem pamiętam z dzieciństwa, że w rodzinach katolickich, także w mojej, słyszało się: 'Nie, do ich domu nie możemy iść, bo nie mają ślubu kościelnego, cóż'. Było to jakby wykluczenie. Nie, nie można było pójść! Albo dlatego, że są socjalistami, albo ponieważ są ateistami – nie możemy pójść. Teraz, dzięki Bogu, tak się nie mówi, już nie”.

Papież wskazał na przykład apostoła Pawła, który na Areopagu (Dz 17, 15. 22-18, 1) głosi Jezusa Chrystusa wśród czcicieli bożków. Ważny jest, według Papieża, sposób, w jaki to robi: „Nie mówi on: 'Bałwochwalcy, pójdziecie do piekła!'”, ale „stara się dotrzeć do ich serc”; nie potępia od początku, próbuje nawiązać dialog. „Paweł to pontifex , budowniczy mostów. On nie chce być budowniczym murów”. Budować mosty, aby głosić Ewangelię – „taka jest postawa Pawła w Atenach: chce zbudować most prowadzący do ich serc, aby później uczynić dalszy krok i głosić Jezusa Chrystusa”.

Paweł jest odważny, i „to skłania nas do pomyślenia o postawie chrześcijanina. Chrześcijanin winien głosić Jezusa Chrystusa w taki sposób, aby Jezus Chrystus był akceptowany, przyjmowany, nie odrzucany”. Zresztą, „głoszenie prawdy zależy od Ducha Świętego. Jezus mówi nam w dzisiejszej Ewangelii (J 16, 12-15): 'Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy'. Paweł nie mówi do mieszkańców Aten: 'To jest encyklopedia prawdy. Studiujcie ją, a poznacie prawdę!'”

Prawda zatem „nie zawiera się w encyklopedii”; jest raczej 'spotkaniem z najwyższą prawdą – Jezusem, wielką prawdą. Nikt nie jest panem prawdy” i – przestrzegł Papież – prawdą nie można dysponować według własnego upodobania, nie można jej traktować instrumentalnie, „nawet po to, aby się bronić”. I dalej: „Apostoł Piotr mówi nam: 'Powinniście uzasadniać waszą nadzieję'. Tak, ale czym innym jest uzasadniać własną nadzieję, a czym innym mówić: 'My posiadamy prawdę: jest taka! Jeśli jej nie akceptujecie, odejdźcie'”. Paweł naśladował w postępowaniu Jezusa, który rozmawiał z wszystkimi: „Wysłuchał Samarytanki, rozmawiał z Samarytanką; jadał obiad z faryzeuszami, z grzesznikami, z celnikami, z uczonymi w Prawie. Jezus wysłuchiwał wszystkich, a słowa potępienia wypowiedział dopiero na końcu, kiedy już nic nie dało się zrobić”.

Ale Paweł jest także „świadomy, że ma ewangelizować, nie pozyskiwać prozelitów”. Kościół „nie rozwija się przez prozelityzm; Benedykt XVI nam to powiedział; ale wzrasta dzięki atrakcyjności, dzięki świadectwu, dzięki głoszeniu”. Wreszcie „Paweł działa w taki sposób, ponieważ był pewny – pewny Jezusa Chrystusa. Nie wątpił w swojego Pana. Chrześcijanie, którzy boją się budować mosty i wolą wznosić mury, to chrześcijanie niepewni swojej wiary, niepewni Jezusa Chrystusa. I bronią się”, wznosząc mury.

Paweł uczy, jaka powinna być droga ewangelizacji, którą należy iść odważnie. A „kiedy Kościół traci tę odwagę apostolską, staje się Kościołem w zastoju. Uładzonym, pięknym; wszystko jest piękne, ale nie daje owoców, ponieważ utracił odwagę pójścia na peryferie, tam gdzie jest tak wiele ofiar bałwochwalstwa, życia duchem świata, słabej myśli”. A jeśli tym, co nas powstrzymuje, jest lęk przed błędami, trzeba pomyśleć, że można znów się podnieść i dalej iść naprzód. Ci, którzy nie idą, aby nie zbłądzić – zakończył Papież Franciszek – popełniają poważniejszy błąd”.

Wśród koncelebrujących byli kard. Francesco Coccopalmerio i abp Oscar Rizzato. Obecna była m.in. grupa współpracowników wydziału ogólnego Gubernatoratu i sędziowie oraz pracownicy kancelarii Trybunału Watykańskiego, z kierownikiem Giuseppe Dalla Torre.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

24 sierpnia 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI