Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Jezus jest naszym adwokatem

· Podczas audiencji generalnej Papież Franciszek wezwał do refleksji nad postacią Zbawiciela jako obrońcy człowieka ·

Na zakończenie spotkania modlił się za ofiary trzęsienia ziemi w Iranie i Pakistanie oraz wyraził solidarność robotnikom, którym grozi utrata pracy

«Jezus jest naszym adwokatem». Tą metaforą posłużył się Papież Franciszek, by wyjaśnić rolę obrońcy człowieka, którą wziął na siebie Zbawiciel, przemawiając do 80 tysięcy wiernych, przybyłych  dziś, w środę 17 kwietnia rano, na plac św. Piotra, by wziąć udział w audiencji generalnej.

«Kiedy człowiek zostaje wezwany do sądu bądź ma proces – powiedział Papież – pierwszą rzeczą, jaką robi, jest powołanie adwokata, by go bronił. My go  mamy i  broni nas zawsze, broni nas przed podstępami szatana, broni nas przed nami samymi, przed naszymi grzechami». Zachęcił, by zwracać się do Niego z prośbą zarówno o przebaczenie i miłosierdzie, jak i o obronę, ponieważ «jest naszym adwokatem: broni nas zawsze! Nie zapominajcie o tym».

Nawiązując następnie do wydarzenia wniebowstąpienia, opowiedzianego przez ewangelistę Łukasza, Papież przedstawił postać Jezusa jako «lidera  grupy wspinaczkowej, który dociera na górę jako pierwszy i przyciąga nas do siebie, by nas zaprowadzić do Boga». Pokazuje zatem drogę do przebycia. «W Chrystusie, prawdziwym Bogu i prawdziwym człowieku, nasze człowieczeństwo zostało zaniesione przed oblicze Boga; On nam otworzył przejście» i wstawia się za nami.  «To właśnie – wyjaśnił – jest pierwszą ważną rzeczą: Jezus jest jedynym i wiecznym Kapłanem, który poprzez swoją mękę przeszedł przez śmierć i grób, zmartwychwstał i wstąpił do nieba; jest u Boga Ojca, gdzie zawsze wstawia się za nami».

Jest tak również wtedy, kiedy tego nie widzimy. Wniebowstąpienie bowiem

«nie wskazuje na nieobecność Jezusa, lecz mówi nam, że On jest  żywy pośród nas w nowy sposób; nie jest już w konkretnym miejscu na ziemi, jak było przed wniebowstąpieniem; teraz jest w królestwie Boga, obecny w każdej przestrzeni i czasie, bliski każdemu z nas». Stąd bierze się pewność, że «w naszym życiu nigdy nie jesteśmy sami: mamy tego adwokata, który na nas czeka,  broni  nas».

Pozdrawiając grupy obecne na placu, Papież zwrócił się w szczególny sposób do młodzieży, przypominając, że «nie można zrozumieć młodego człowieka bez zapału!». Wyraził też solidarność przeżywającej trudności grupie robotników z Sassari (Sardynia), choć nie przybyli oni na audiencję z powodu opóźnienia samolotu. Na koniec modlił się do Boga za ofiary trzęsienia ziemi w Iranie i Pakistanie i zapewnił, że myślą jest z nimi.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

27 stycznia 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI