Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

To jest moment, by odważyć się na jedność

· Chrześcijanie pod jednym dachem ·

Na naszej drodze ekumenicznej jednym z pytań, na które pilnie musimy znaleźć odpowiedź, jest następujące: jak możemy my, chrześcijanie, pokazać, że jedność jest możliwa w poszanowaniu pluralizmu? Gdyby nam się to udało, przyniosłoby to korzyść nie tylko chrześcijanom, lecz byłoby wielkim dobrodziejstwem dla świata. Gdybyśmy zdołali być razem w prawdziwej jedności, akceptując jednocześnie pluralizm, stalibyśmy się znakiem w rodzinie ludzkiej, która sama szuka swojej jedności.

Dziś globalizacja świata często postrzegana jest jako zagrożenie. Pewne niepokoje związane są z łączeniem przestrzeni gospodarczych i politycznych, jak na przykład lęk przed utratą własnych korzeni. Napięcia lub wręcz gwałtowne konflikty mogą się rodzić z powodów związanych z językiem, tożsamością. Wielu ludziom trudno jest widzieć globalizację w sposób pozytywny. Dlatego niektórzy starają się uwydatnić swoją odmienność. Stwierdzenie to jest prawdziwe także w odniesieniu do chrześcijan. Choć nigdy nie było tylu kontaktów między Kościołami jak dziś, nie było też nigdy tylu Kościołów i różnych wspólnot chrześcijańskich. To, co je wyróżnia, jest niekiedy prezentowane jako możliwość zaspokojenia potrzeb jak największej liczby osób.

Niewątpliwie nowe wspólnoty chrześcijańskie, które wciąż powstają, odpowiadają aspiracjom osób, które szczerze kochają Chrystusa. Lecz niektórzy zadają sobie nawet pytanie, czy widzialna jedność chrześcijan jest naprawdę pożądana.

Przez swój krzyż i swoje zmartwychwstanie Chrystus zjednoczył nas w nowym przymierzu z Bogiem. Ci, którzy kochają Chrystusa, wezwani są do naśladowania Go, tworząc wielką wspólnotę przyjaciół. Nazywają to komunią.

Brat Alois

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

16 listopada 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI