Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Jedność katolicka i nowa ewangelizacja

· Benedykt XVI na zakończenie wizyty «ad limina» biskupów amerykańskich ·

Wdzięczność za zaangażowanie na rzecz imigrantów i za wierność kobiet konsekrowanych

Znaczenie «jedności katolickiej» jako «podstawowego warunku rozwoju misji Kościoła» zostało potwierdzone przez Papieża w piątek 18 maja rano w przemówieniu skierowanym do ostatniej grupy biskupów amerykańskich – z regionów XIV i XV – przybyłych z wizytą «ad limina Apostolorum».

Papież powiedział, że szczególnie cieszy go spotkanie z biskupami z Kościołów wschodnich ze  Stanów Zjednoczonych, ponieważ – wyjaśnił im - «wy i wasi wierni w wyjątkowy sposób ucieleśniacie bogactwo etniczne, kulturowe i duchowe amerykańskiej wspólnoty katolickiej, w przeszłości i obecnie».

Istotnie – przypomniał - «Kościół w Ameryce walczył o uznanie i przyswojenie tej różnorodności, i odniósł sukces, nie bez trudności, kształtując wspólnotę w Chrystusie i w wierze apostolskiej, która odzwierciedla katolickość». Benedykt XVI  mówił następnie o tym, jak ważne jest zachowanie, umacnianie i dowartościowanie  daru jedności katolickiej jako warunku rozwoju misji Kościoła w Stanach Zjednoczonych, uwydatniając dwa konkretne tematy, dotyczące imigracji i kobiet konsekrowanych.

W nawiązaniu  do pierwszego z nich wyraził uznanie dla «niestrudzonych wysiłków, podejmowanych w duchu najlepszych tradycji Kościoła w Ameryce, aby odpowiednio zareagować  na stałe zjawisko imigracji. Wspólnota katolicka w Stanach Zjednoczonych wciąż z ogromną  wielkodusznością przyjmuje nowe fale imigrantów, zapewnia im opiekę duszpasterską i pomoc charytatywną i zabiega o znalezienie sposobów uregulowania ich sytuacji, zwłaszcza w zakresie łączenia rodzin». Dla Papieża szczególnym znakiem, który to potwierdza, jest «wieloletnie zaangażowanie biskupów amerykańskich na rzecz reformy emigracyjnej»: kwestii trudnej i dość złożonej – jak powiedział – zarówno z punktu widzenia obywatelskiego i politycznego, jak społecznego, ekonomicznego i ludzkiego.

Odnosząc się do drugiego tematu, Papież wezwał biskupów, «by okazywali swoją bliskość mężczyznom i kobietom, którzy zobowiązali się naśladować Chrystusa w coraz doskonalszy sposób, wielkodusznie praktykując  rady ewangeliczne». I potwierdził, że jest «głęboko wdzięczny za przykład wierności i poświęcenia, który dały liczne kobiety konsekrowane» w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jednocząc się z nimi «w modlitwie, aby ten moment rozeznania wydał obfite owoce duchowe i przyczynił do ożywienia wspólnot i umocnienia ich wierności Chrystusowi i Kościołowi, a także ich charyzmatom założycielskim».

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

18 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI