Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Jedność jest możliwa

· Podczas audiencji generalnej Papież Franciszek wspomina o rozpoczęciu się tygodnia poświęconego ekumenizmowi ·

„Komunia, pojednanie i jedność są możliwe” – w dniu, w którym rozpoczyna się tydzień ekumeniczny, Papież Franciszek zaakcentował potrzebę modlitwy, ażeby chrześcijanie odzyskali pełną jedność, i zaznaczył, że „w Europie ta wspólna wiara w Chrystusa jest jakby zielonym promykiem nadziei”. Pozdrawiając jak zazwyczaj grupy wiernych na zakończenie audiencji generalnej 18 stycznia, w tym niemieckojęzycznych, obecnych w Auli Pawła VI, Papież wspomniał „ze wzruszeniem modlitwę ekumeniczną w Lund, w Szwecji, 31 października ubiegłego roku”. I wezwał, aby „w duchu tamtego wspólnego upamiętniania Reformacji” patrzeć „bardziej na to, co łączy, niż na to, co dzieli”, i kontynuować „drogę razem, aby pogłębiać komunię i nadawać jej coraz bardziej widoczny kształt”. Te życzenia zostały ponowione na profilu @Pontifex: „Z głębi naszej wiary w Jezusa Chrystusa – napisał w tweecie – wypływa konieczność jednoczenia się w Nim”.

Wcześniej Papież kontynuował cykl rozważań na temat chrześcijańskiej nadziei w świetle Pisma. W tle katechezy była biblijna postać proroka Jonasza, „który usiłuje uciec przed powołaniem Pana”. Ale jego dzieje – opowiedziane „w małej książeczce, składającej się zaledwie z czterech rozdziałów” – stanowią, według Franciszka, „swoistą przypowieść, zawierającą wielką naukę, tę o miłosierdziu Boga, który przebacza”.

On bowiem jest „prorokiem wyruszającym, którego Bóg posyła 'na peryferie', do Niniwy”, aby nawracał jej mieszkańców. Jednak próbuje uchylić się od zadania i ucieka. A w czasie ucieczki styka się z poganami, marynarzami statku, na który się zaokrętował. Jednak „podczas przeprawy rozpętuje się straszliwa burza”, w czasie której prorok, „uznając swoją odpowiedzialność, każe się wyrzucić do morza, aby ocalić towarzyszy podróży”. A oto nauka,jaką wyciągnął Franciszek: „Groźba śmierci skłoniła tych pogan do modlitwy” i „sprawiła, że prorok przeżywał swoje powołanie w służbie innych, zgadzając się poświęcić siebie”. W konsekwencji, zakończył Papież, dodając do napisanego tekstu pewne spostrzeżenie, trzeba modlić się do Pana, aby „pozwolił nam zrozumieć ten związek między modlitwą a nadzieją”. Również dlatego, że „modlitwa umacnia cię w nadziei, i kiedy sprawy stają się mroczne, potrzeba więcej modlitwy! A będzie więcej nadziei”.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

21 stycznia 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI