Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Jedność chrześcijan to dla wszystkich obowiązek i odpowiedzialność

· Benedykt XVI zamyka w bazylice św. Pawła za Murami ekumeniczny Tydzień Modlitw ·

Przywrócenie jedności jest «obowiązkiem i wielką odpowiedzialnością». Dlatego potrzebne jest «czynne zaangażowanie» wszystkich chrześcijan. Również z uwagi na to, że przywrócenie braterstwa wśród uczniów Chrystusa jest ważnym «celem» z punktu widzenia całej «rodziny ludzkiej». Potwierdził to Papież, przewodnicząc w środę 25 stycznia po południu w bazylice św. Pawła za Murami tradycyjnym drugim Nieszporom święta Nawrócenia Apostoła, na zakończenie 45. ekumenicznego Tygodnia Modlitw.

«Kiedy błagamy o dar jedności – wyjaśnił Papież w homilii – utożsamiamy się z pragnieniem wyrażonym przez Jezusa: 'Aby wszyscy stanowili jedno'». Dlatego – dodał - «modlitwa o jedność jest uczestniczeniem w realizacji Bożego planu w odniesieniu do Kościoła».

Zwracając uwagę na obecność na nabożeństwie przedstawicieli innych Kościołów i wspólnot kościelnych, Papież podkreślił, że «choć żyjemy w bolesnej sytuacji podziału, my, chrześcijanie możemy i musimy patrzeć w przyszłość z nadzieją», ponieważ «zwycięstwo Chrystusa oznacza przezwyciężenie tego wszystkiego, co uniemożliwia nam dzielenie pełni życia z Nim i z innymi. On nam towarzyszy w walce z niszczącą mocą grzechu, która wyrządza szkody ludzkości i całemu stworzeniu». Papież wyjaśnił również, że «zjednoczeni w Chrystusie, jesteśmy wezwani, by dzielić Jego misję»: by nieść nadzieję tam, gdzie panuje niesprawiedliwość, nienawiść i desperacja. Jednakże podziały powodują, że świadectwo chrześcijan w społeczeństwie jest niestety mniej jasne. I o ile «w dominującej dzisiaj kulturze idea zwycięstwa często kojarzy się z natychmiastowym sukcesem», z punktu widzenia chrześcijańskiego «zwycięstwo jest długim i, w naszych ludzkich oczach, nie zawsze linearnym procesem przemiany i wzrastania w dobru. Następuje ono w czasie ustalonym przez Boga i wymaga od nas głębokiej wiary i cierpliwej wytrwałości». Wynika z tego – zaznaczył Benedykt XVI – że «również nasze oczekiwanie na widzialną jedność Kościoła musi być cierpliwe i ufne», ponieważ tylko «przy takim nastawieniu nabierają pełnego znaczenia modlitwa i codzienne zaangażowanie na rzecz jedności chrześcijan». Jednakże – zakończył Papież – postawa cierpliwego oczekiwania nie musi oznaczać «bierności czy rezygnacji, lecz uważną gotowość do odpowiedzi na każdą możliwość komunii i braterstwa, którą daje nam Pan».

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

15 listopada 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI