Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Jak zostaje się kapłanem

· Podczas audiencji Papież mówi o sakramencie kapłaństwa ·

Nie ma w sprzedaży biletów do tego, by zostać księdzem. Do kapłaństwa „wchodzi się” tylko z inicjatywy Pana. On „powołuje każdego, kogo chce, by został kapłanem”. Posługując się jak zawsze wymownym obrazem, Papież Franciszek wyjaśnił dziś rano, w środę 26 marca, wiernym obecnym na placu św. Piotra na audiencji generalnej, „jak zostaje się kapłanem”.

Co więcej, „jeżeli ktoś z was – powiedział, zwracając się do młodzieży zgromadzonej na placu – poczuł tę sprawę w sercu, to Jezus ją tam umieścił. Pielęgnujcie to wezwanie i módlcie się, aby ono wzrastało i wydało owoc w całym Kościele”.

„Sprawa”, do której odnosił się Papież, to „pragnienie zostania kapłanem, pragnienie – wyjaśnił – służenia innym w sprawach pochodzących od Boga”. Jest to pragnienie, które należy umacniać przez modlitwę. Tę modlitwę, która nie powinna być nigdy zaniedbywana, także przez biskupów, przez kapłanów, przez diakonów. Bowiem „biskup, który się nie modli”, który „nie słucha Słowa Bożego”, który „nie celebruje Mszy św. każdego dnia, który nie spowiada się regularnie, a to samo dotyczy kapłana, który tego nie robi, na dłuższą metę tracą więź z Jezusem i stają się miernotami, a to nie służy Kościołowi”, stwierdził. Dlatego, napomniał, „winniśmy pomagać biskupom i kapłanom modlić się, słuchać Słowa Bożego, które jest codziennym pokarmem, sprawować codziennie Eucharystię i mieć nawyk chodzenia do spowiedzi”: jest to zadanie „bardzo ważne”, ponieważ „dotyczy właśnie uświęcenia biskupów i kapłanów”.

Po zakończeniu cyklu rozważań poświęconych sakramentom, „które razem stanowią tajemnicę inicjacji chrześcijańskiej”, dziś rano Papież skupił się na kapłaństwie i zapowiedział, że następna katecheza będzie na temat małżeństwa. Kapłaństwo i małżeństwo, uściślił, są bowiem „dwiema wielkimi drogami, na których chrześcijanin może uczynić swoje życie darem miłości, za przykładem i w imię Chrystusa, i w ten sposób współpracować w budowaniu Kościoła”.

W szczególności kapłaństwo, „podzielone na trzy wielkie stopnie: biskupstwo, kapłaństwo i diakonat, jest sakramentem – wyjaśnił – który upoważnia do sprawowania posługi powierzonej przez Pana Jezusa apostołom – pasienia Jego owczarni”. Jest to misja, uściślił, która musi być pełniona z miłością, gdyż pasterze, którzy nie służą z miłością, „są w błędzie”.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

21 listopada 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI