Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Jak zaleczyć rany przemocy

· ​W Mjanmie Papież przypomina, że gniew i zemsta nie są drogą do osiągnięcia pojednania ·

Drogami, które należy obrać, aby zaleczyć rany spowodowane w Mjanmie przez długoletnią przemoc i nienawiść, nie są gniew czy zemsta, a tym bardziej nie nietolerancja czy uprzedzenia. Podkreślając to, Papież Franciszek – w trzecim dniu pobytu w tym azjatyckim kraju – zasugerował, aby patrzeć na doświadczenie Chrystusa na krzyżu i od Niego uczyć się „przebaczenia i współczucia” oraz posługiwać się „uzdrawiającym balsamem miłosierdzia”, aby „namaścić każdą ranę i wszelką bolesną pamięć”. 

Pierwsza publiczna Msza św. Papieża na terytorium Mjanmy – którą odprawił w środę 29 listopada rano w Rangunie w obecności 150 tys. wiernych przybyłych z całego kraju – była dla niego okazją, aby podziękować Kościołowi lokalnemu za wysiłek solidarności i zaangażowanie w pomoc dla wsparcia bardzo wielu osób, „bez robienia różnic co do religii czy pochodzenia etnicznego”. Z tym zadaniem, powiedział, łączy się trud zasiewania „ziaren uzdrowienia i pojednania w waszych rodzinach, wspólnotach i najszerszym społeczeństwie tego kraju”.

Właśnie temat „zaleczania” ran powrócił wyraźnie w czasie dwóch kolejnych spotkań, które Papież odbył w tym dniu. Podczas spotkania z najwyższą radą – „sangha”, mnichów buddyjskich, która zebrała się w Kaba Aye Centre, symbolicznym miejscu dla buddyzmu o tradycji „therawada”, Franciszek zachęcał przywódców religijnych, aby mówili „jednym głosem, potwierdzając wartości, takie jak sprawiedliwość, pokój i podstawowa godność każdego człowieka”, i dawali w ten sposób światu „słowo nadziei”. W znamienny sposób Papież zestawił pewne wyrażenia Buddy ze słowami „prostej modlitwy” św. Franciszka, aby zachęcić do „przezwyciężania wszelkiego rodzaju niezrozumienia, nietolerancji, uprzedzeń i nienawiści”. Na koniec wyraził życzenie, aby buddyści i katolicy „podążali razem tą drogą uzdrawiania i pracowali ramię przy ramieniu dla dobra każdego mieszkańca tej ziemi”.

Dzień Papieża – który w czwartek 30 listopada opuszcza Mjanmę, aby udać się do Bangladeszu, który jest drugim etapem podróży do Azji – zakończyło spotkanie z biskupami tego kraju, które odbyło się po południu w salonie kompleksu sąsiadującego z siedzibą arcybiskupią. Do przygotowanego przemówienia Franciszek dodał wiele zdań wypowiedzianych spontanicznie, dla uwydatnienia niektórych fragmentów swojego rozważania. W szczególności przypomniał, że Kościół jest „szpitalem polowym”, i zachęcił hierarchów, aby byli blisko swoich kapłanów i katechetów, którzy są „filarami” ewangelizacji, i zaznaczył, że pierwszorzędnym zadaniem biskupa jest modlitwa. Papież skierował też kolejny apel o pracę na rzecz przezwyciężania podziałów i niezrozumienia i niesienie wszystkim mieszkańcom Mjanmy „przesłania uzdrowienia, pojednania i pokoju”.

Homilia Papieża w Rangunie w języku włoskim 

Przemówienie do mnichów buddyjskich w języku włoskim 

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

22 lipca 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI