Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Jak przywrócić nadzieję na przyszłość

· Papież Franciszek w Strasburgu z wizytą w Parlamencie Europejskim i w Radzie Europy ·

„Jak przywrócić nadzieję na przyszłości?” – zapytał mocnym głosem Papież Franciszek członków Parlamentu Europejskiego, zgromadzonych w półkolistej sali strasburskiego budynku. I na tym pytaniu, mającym doniosłe znaczenie dla losów kontynentu zranionego przez kryzys i zasklepionego na sobie, pochylonego pod ciężarem lęku i pesymizmu, osnuł światłe i dosadne przemówienie, mogące wskazać nowe perspektywy ziemi, której historia – przypomniał – „w znacznej części jest jeszcze do napisania”.

Instytucji ustawodawczej Unii Europejskiej Papież przedstawił dwa kluczowe słowa – „transcendentna godność” – w których zawiera się autentyczny duch pierwotnego projektu ojców założycieli: postawienie w centrum człowieka, nie tyle jako „obywatela” czy „podmiot gospodarczy”, ile jako „osobę”, wyposażoną w „niezbywalne prawa” i „obowiązki związane” z prawami innych i ze wspólnym dobrem. W wizji Franciszka ambicją budowli europejskiej winno bowiem być stanie się miejscem, gdzie następuje „ustawiczne spotkanie ziemi z niebem”, pomiędzy otwarciem na Boga a konkretnymi sytuacjami i problemami. „Nadeszła pora – zaapelował – by razem budować Europę, której osią, wokół której się kręci, jest nie ekonomia, ale świętość osoby ludzkiej, niezbywalnych wartości”.

Stąd zachęta, aby ożywić „demokrację ludów”, unikając nadmiernej biurokracji i nominalizmów politycznych oraz wystrzegając się ulegania presji wielonarodowych, nieuniwersalnych interesów”. Członków Parlamentu wezwał przede wszystkim do odkrycia na nowo głównej roli rodziny oraz instytucji wychowawczych; wskazał także na zdecydowane działanie na rzecz ochrony środowiska, obrony pracy i przyjmowania migrantów. Te kwestie Papież podjął następnie w czasie późniejszego spotkania z członkami Rady Europy, których prosił w szczególności, by pracowali nad przezwyciężeniem „kultury konfliktu, która zmierza do zastraszania drugiego” oraz marginalizacji tego, kto jest inny. W tonie pełnym niepokoju Franciszek potępił terroryzm religijny i międzynarodowy, handel bronią i ludźmi, zamachy na życie. I przypomniał, że „korzystną drogą pokoju” jest świadomość, że inny człowiek nie jest „wrogiem, którego należy zwalczać”, ale „bratem, którego trzeba przyjąć”.  

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

20 września 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI