Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Jak pokonuje się strategię diabła

· Msza św. w Domu św. Marty ·

„Bardzo proszę, nie zadawajmy się z diabłem” i weźmy poważnie pod uwagę niebezpieczeństwa wynikające z jego obecności w świecie. Do tego nawoływał Papież Franciszek dzisiaj rano, w piątek 11 października, w homilii podczas  Mszy św. w Domu św. Marty. „Obecność diabła – przypomniał – jest odnotowana na pierwszych stronach Biblii, także na końcu Biblii jest mowa o obecności diabła, o zwycięstwie Boga nad nim”. Ten zaś, przestrzegł Papież, powraca nieustannie ze swoim kuszeniem. A my nie możemy „być naiwni”.

Papież skomentował wydarzenie, opowiedziane przez Łukasza (11, 15-26), w którym Jezus wyrzuca złe duchy. Ewangelista przytacza także komentarze tych, którzy, zdezorientowani, są przy tym obecni i oskarżają Jezusa o magię lub najwyżej uznają, że jest jedynie uzdrowicielem osób chorych na epilepsję. Również dzisiaj, zauważył Papież, „są księża, którzy czytając ten fragment lub inne fragmenty Ewangelii, mówią: Jezus uzdrowił osobę chorą psychicznie”. Oczywiście „to prawda, że w owym czasie można było mylić epilepsję z opętaniem przez diabła – przyznał – ale jest też prawdą, że  diabeł był obecny. I my nie mamy prawa aż tak sprawę upraszczać”, banalizując ją, jakby wchodzili w rachubę jedynie chorzy psychicznie, a nie opętani przez złego ducha.

Wracając do Ewangelii, Papież stwierdził, że Jezus wskazuje nam pewne kryteria pomocne do tego, żeby tę obecność rozpoznać i na nią zareagować. „Jak iść naszą chrześcijańską drogą, skoro istnieją pokusy? Kiedy przychodzi diabeł, żeby nam przeszkadzać?, pytał się Papież. Pierwsze kryterium, które podsuwa fragment Ewangelii „jest to, że nie można osiągnąć Jezusowego zwycięstwa nad złem, nad diabłem tylko w połowie”. Aby to wyjaśnić, Ojciec Święty zacytował słowa Jezusa odnotowane przez Łukasza: „Albo jesteś ze Mną, albo przeciwko Mnie; ten, kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie, a kto nie zbiera ze Mną, ten rozprasza”. A odnosząc się do działalności Jezusa w stosunku do opętanych przez diabła, powiedział, że jest to tylko malutka część tego, „co On przyszedł uczynić dla całej ludzkości”: zniszczyć dzieło diabła i uwolnić nas z jego niewoli.

Nie można myśleć nadal, iż jest to przesada: „Albo jesteś z Jezusem, albo przeciwko Jezusowi. W tym względzie nie ma kompromisów. Jest walka, walka, której stawką jest zbawienie wieczne nas wszystkich”. Nie ma tu alternatywy, nawet jeśli niekiedy „słyszymy o pewnych inicjatywach duszpasterskich”, które wydają się zmierzać w tym kierunku. „Nie! Albo jesteś z Jezusem – powtórzył Biskup Rzymu – albo jesteś przeciw. Jest właśnie tak. I to jest jedno z kryteriów”.

Ostatnim kryterium jest czujność. „Musimy zawsze zachować czujność, czujność wobec oszustwa, wobec zwodzenia przez złego ducha”, pouczył Papież. I ponownie zacytował Ewangelię: „Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Możemy zadać sobie pytanie: Czy czuwam nad sobą? Nad moim sercem? Nad moimi uczuciami? Moimi myślami? Czy strzegę skarbu łaski? Czy strzegę obecności Ducha Świętego we mnie?”. Jeśli się nie strzeże – dodał, cytując raz jeszcze Ewangelię – „mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, zabierze całą broń jego, na której polegał, i rozda jego łupy”.

Takie są zatem kryteria pomocne do stawiania czoła wyzwaniom związanym z obecnością diabła na świecie: pewność, że „Jezus walczy przeciwko diabłu”; kto nie jest z Jezusem, jest przeciwko Jezusowi”; i „czujność”. Trzeba pamiętać, powiedział jeszcze Papież, że „diabeł jest przebiegły: nigdy nie jest wyrzucony raz na zawsze, tak będzie dopiero w ostatnim dniu”. Ponieważ gdy „duch nieczysty – przypomniał, cytując Ewangelię – opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku. A gdy go nie znajduje, mówi: 'Wrócę do swego domu, skąd wyszedłem. Przychodzi i zastaje go wymiecionym i przyozdobionym. Wtedy idzie i bierze siedmiu innych duchów, złośliwszych niż on sam; wchodzą i mieszkają tam. I stan późniejszy owego człowieka staje się gorszy niż poprzedni”.

Oto dlaczego jest konieczne czuwanie. „Taka jest – przestrzegł Papież – jego strategia: zostałeś chrześcijaninem, kierujesz się w życiu wiarą, i ja cię zostawiam, zostawiam cię w spokoju. Ale potem, kiedy już się przyzwyczaisz i przestaniesz być czujny, i poczujesz się bezpieczny, ja powrócę. Dzisiejsza Ewangelia rozpoczyna się od wyrzucenia złego ducha, a kończy się słowami o powrocie demona. Św. Piotr powiedział, że diabeł, jak lew ryczący, krąży wokół nas. To nie są kłamstwa: „to jest Słowo Boże”.

„Prośmy Pana – tak brzmiała końcowa modlitwa – o łaskę, abyśmy poważnie potraktowali te słowa. On przyszedł, aby walczyć o nasze zbawienie, On zwyciężył diabła”.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

23 stycznia 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI