Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Jak pięknie jest uzyskać przebaczenie

· Msza św. Papieża w kaplicy Domus Sanctae Marthae ·

Papież Franciszek odprawił również we wtorek 26 marca rano Mszę św. w kaplicy Domus Sanctae Marthae. Dziś zechciał, aby byli z nim przy ołtarzu kapłani mieszkający normalnie w tej rezydencji watykańskiej. Wczoraj wrócili oni do swoich mieszkań, które zwolnili kilka tygodni temu dla kardynałów przybyłych do Rzymu na konklawe. Było ich blisko 40, pracują w Sekretariacie Stanu oraz w innych instytucjach i dykasteriach. Byli wśród nich także arcybiskupi Angelo Acerbi, Peter Paul Prabhu i Luigi Travaglino, nuncjusze apostolscy. Papież powiedział, że i on czuje się członkiem tej rodziny kapłańskiej, której przed udzieleniem końcowego błogosławieństwa wyraził swoje podziękowanie.

Komentując pokrótce fragment Ewangelii św. Jana (13, 21 – 33.36 – 38), w którym Jezus mówi o zdradzie Judasza i przypomina Piotrowi, że się Go zaprze trzy razy, Papież podzielił się z obecnymi swoimi refleksjami na temat «dwóch słów»: nocy i słodyczy przebaczenia Chrystusa. Kiedy Jezus wyszedł z wieczernika, była noc. Ojciec Święty podkreślił, że noc panowała na zewnątrz i w Jego wnętrzu. Lecz, przypomniał, jest też inna noc, noc «tymczasowa», którą wszyscy znają i w której poza ciemnością jest zawsze nadzieja. Jest to noc grzesznika, który spotyka na nowo Jezusa, Jego przebaczenie, «pieszczotę Pana». Papież Franciszek zachęcił do otworzenia serca, aby zasmakować «słodyczy» tego przebaczenia. Tej samej słodyczy, z jaką Jezus patrzył na Piotra, który się Go zaparł. «Pięknie jest być świętymi – zakończył – ale pięknie jest też uzyskać przebaczenie».

Wśród obecnych wiernych były siostry ze świeckiego instytutu Schönstatt, mieszkające w Rzymie. Na zakończenie Mszy św. Papież Franciszek modlił się przez kilka minut, siedząc w głębi kaplicy, a potem przywitał się z każdym osobno. Kapłanom mieszkającym w Domu św. Marty polecił przekazać od niego w darze wielkie czekoladowe jajko z herbem papieskim.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

15 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI