Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Jak odpowiada się na nienawiść i przemoc

· Biskupom z Republiki Środkowoafrykańskiej Papież wskazuje drogę przebaczenia i pojednania ·

Właśnie kiedy szaleją nienawiść i przemoc, „jesteśmy wzywani do tego, aby odpowiadać przebaczeniem i miłością”. Przypomniał o tym Papież Franciszek w przemówieniu, które wręczył biskupom z Republiki Środkowoafrykańskiej podczas audiencji, która odbyła się w piątek 15 maja rano.

Uznając „cierpienia”, jakich ten kraj zaznał i jakich nadal zaznaje”, Papież wyraził biskupom – którzy w tych dniach odbywali wizytę „ad limina apostolorum” – szczególne uznanie za „wszystko, co wasze wspólnoty uczyniły na rzecz ofiar przemocy oraz uchodźców”.

„Wasze zadanie – przyznał – jest trudne, ale dotyczy tajemnicy samego Jezusa Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał. Właśnie kiedy zło i śmierć zdają się tryumfować, pojawia się nadzieja na odnowę mającą swój fundament w Chrystusie”. W tej perspektywie Papież zachęcił do stawiania przede wszystkim na wychowanie, na strzeżenie wartości, promowanie dialogu, formowanie sumień.

W szczególności Franciszek wspomniał o rodzinach, przypominając, że są one „stosownym miejscem uczenia się i praktykowania kultury przebaczenia, pokoju i pojednania”. Konieczne jest zatem – zalecił – aby były chronione i bronione „przed nowymi formami ideologicznej kolonizacji, które wszędzie się szerzą”.

Link to przemówienia Papieża w języku włoskim

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

17 lutego 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI