Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Jak mówić o Bogu Europie

· Papież Franciszek do Rady Konferencji Episkopatów kontynentu ·

Biskupi są powołani do tego, by byli «głosem profetycznym» w społeczeństwie europejskim, zwłaszcza w tych krajach, w których «trwający na kontynencie proces sekularyzacji spycha coraz bardziej na margines mówienie o Bogu». Takie zadanie Papież Franciszek powierzył Radzie Konferencji Episkopatów Europy (CCEE), którą przyjął na audiencjiw piątek 3 października rano.

Hierarchowie, zgromadzeni na zebraniu plenarnym, by dyskutować na temat «Rodziny i przyszłości Europy», zostali wezwani przez Papieża do tego, by «dowartościowali rodzinę jako cenne bogactwo z punktu widzenia odnowy duszpasterskiej», wyraził on też nadzieję, że «duszpasterze i rodziny będą pracowali razem w duchu pokory i szczerego dialogu». W związku z tym nawiązał do «znaczących doświadczeń obecnych w różnych dziedzinach życia mężczyzn i kobiet naszych czasów», które należy «połączyć w sieć », by zaangażować inne wspólnoty diecezjalne. Wśród nich Papież wymienił «narzeczonych, którzy przeżywają głęboko przygotowanie do małżeństwa; pary małżonków, które decydują się przyjąć pod swój dach dzieci innych osób jako rodziny zastępcze lub adopcyjne; grupy rodzin, które w parafiach lub w ruchach pomagają sobie wzajemnie na drodze życia i wiary»; itineraria «wspierania rodzin, zarówno tych, które żyją zwykłym życiem małżeńskim, jak i tych, gdzie występują problemy lub podziały». Na koniec wezwał do umacniania współpracy duszpasterzy i rodzin w dziedzinie wychowania.

Później, podczas audiencji dla uczestników zgromadzenia plenarnego Kongregacji ds. Duchowieństwa, Biskup Rzymu podkreślił potrzebę skrupulatnego rozeznania powołaniowego «dla dobra ludu Bożego».

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

18 stycznia 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI