Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

​Jak modlił się Jezus

· Podczas audiencji generalnej Papież mówi na temat Ojcze nasz ·

„Kiedy wypowiadamy modlitwę Ojcze nasz, modlimy się tak, jak modlił się Jezus”. Papież przypomniał o tym wiernym zebranym na placu św. Piotra na audiencji generalnej w środę 14 marca. W ramach cyklu katechez poświęconych Mszy św. Papież kontynuował refleksję nad liturgią eucharystyczną, mówiąc o momencie łamania chleba, poprzedzonym wielką modlitwą, której nas nauczył Jezus”.

Ojcze nasz, zaznaczył odnośnie do tego Franciszek, „nie jest jedną z wielu modlitw chrześcijańskich”, ale jest „modlitwą dzieci Bożych”, gdyż „sprawia, że dochodzą do głosu w nas te same uczucia, jakie były w Chrystusie”. Nikt bowiem nie mógłby nazywać Boga „Ojcem”, jeżeli nie byłby zrodzony z Niego i natchniony przez Ducha. „Jakże często ludzie odmawiają Ojcze nasz, ale nie wiedzą, co mówią”, stwierdził Papież, podkreślając, że „kiedy modlimy się słowami Ojcze nasz, łączymy się z Ojcem, który nas kocha, a to Duch daje nam tę więź”.

Przywołując następnie różne fragmenty tej modlitwy, Papież w szczególności skupił się na prośbie o „odpuszczenie naszych win” i na obowiązku „przebaczenia temu, kto nas uraził”. To, skomentował, „nie jest łatwe, to jest łaska, o którą powinniśmy prosić”.

To, o co prosimy w Ojcze nasz, powraca potem echem w modlitwie kapłana i „zyskuje swego rodzaju przypieczętowanie w obrzędzie przekazywania pokoju”. To, wskazał Franciszek, „jest ukierunkowane na komunię eucharystyczną”, bowiem „nie jest możliwe przyjmowanie w komunii jednego chleba, który czyni nas jednym ciałem w Chrystusie, jeżeli nie uznajemy się za pojednanych przez miłość braterską”.

Audiencja generalna w języku włoskim 

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

17 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI