Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Jak łamany chleb

· Podczas Mszy św. w uroczystość Bożego Ciała Papież wzywa chrześcijan, aby powtarzali we własnym życiu gest Jezusa ·

„Jezus podzielił siebie, podzielił siebie dla nas. I nas wzywa, abyśmy oddawali siebie, dzielili się sobą z innymi”. Powiedział to Papież w czasie Mszy św., której przewodniczył wieczorem w czwartek 26 maja przed bazyliką św. Jana na Lateranie, w uroczystość Ciała i Krwi Chrystusa.

Msza św. poprzedziła, jak zawsze, procesję, która przeszła ulicą Merulana, dochodząc do bazyliki Matki Bożej Większej, gdzie Papież udzielił błogosławieństwa eucharystycznego licznie zgromadzonym wiernym. W homilii Franciszek zaakcentował gest, wykonany przez Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy, nawiązując do analogicznego, uczynionego z pięcioma chlebami i dwoma rybami, którymi nakarmił idący za Nim tłum. „Kawałki chleba, połamanego świętymi i czcigodnymi rękami Pana – zauważył Papież – przekazywane są do ubogich rąk uczniów, którzy rozdają je ludziom. Także to jest 'działaniem' z Jezusem, jest 'dawaniem pożywienia' razem z Nim”. Dla Papieża „jest oczywiste, że przez ten cud nie chce tylko nakarmić głodnych w tym dniu, lecz jest on znakiem tego, czego Chrystus zamierza dokonać dla zbawienia całej ludzkości”. Zatem „trzeba zawsze czynić te dwa małe gesty: ofiarować nieliczne chleby i ryby, które posiadamy; przyjmować chleb łamany rękami Jezusa i rozdawać go wszystkim”.

W tym sensie gest „łamania chleba” staje się „ikoną, znakiem rozpoznawczym Chrystusa i chrześcijan”. Eucharystia staje się w ten sposób „ośrodkiem i formą życia Kościoła”. Stąd wynika misja każdego wierzącego, który jest wezwany, by szedł śladami licznych świętych „powszechnie znanych i anonimowych”, którzy „dzielili samych siebie 'po kawałku', własne życie, aby 'nakarmić' braci”. Franciszek poświęcił szczególną uwagę mamom i tatom, którzy „razem z codziennym chlebem, krajanym na domowym stole, dawali swoje serce, aby wychowywać dzieci”, nie zapominając o tych, którzy „jako odpowiedzialni obywatele dzielili swoje życie, aby bronić godności wszystkich, zwłaszcza najuboższych, zepchniętych na margines i dyskryminowanych”. Gdzie znaleźli siłę, aby to czynić? Właśnie w Eucharystii, która zawiera w sobie „moc miłości zmartwychwstałego Pana”.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

17 listopada 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI