Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Jak jeden z nas

· W czasie audiencji generalnej na placu św. Piotra Papież Franciszek mówi o narodzeniu Jezusa ·

Bóg przychodzi, żeby być z nami – On jest „Bogiem-z-nami”. A żeby ludzie dobrze utrwalili sobie w sercu tę rzeczywistość, Papież Franciszek prosi wiernych, którzy przybyli w środę rano, 18 grudnia, na plac św. Piotra na tradycyjne spotkanie na audiencji generalnej, aby powtórzyli to razem kilkakrotnie: „Bóg-z-nami”. A plac w ślad za nim skanduje jednym głosem te trzy słowa.

Boże Narodzenie, wyjaśnia Papież, przypomina właśnie o decyzji Jezusa, by zamieszkać w naszym rzeczywistym świecie, takim, jaki jest, w którym są „podziały, niegodziwość, ubóstwo, przemoc i wojny”. A w ten sposób On staje się „jakby jednym z nas”. To jest, mówi dalej Biskup Rzymu, „objawienie, że Bóg raz na zawsze 'stanął' po stronie człowieka, aby nas zbawić, aby nas podnieść z prochu naszych nędzy, z naszych trudności, z naszych grzechów”. Oto dlaczego święto Bożego Narodzenia jest „świętem ufności i nadziei, która przekracza „niepewność i pesymizm”.

A zatem w tym duchu bożonarodzeniowym przebiega ostatnie z cotygodniowych spotkań Papieża z wiernymi w kończącym się roku – audiencje generalne są bowiem zawieszone i zostaną wznowione w środę 8 stycznia 2014 r. W tym duchu również należy postrzegać pełen delikatności gest pamięci Papieża Franciszka względem jego poprzednika Benedykta XVI, z którym wczoraj odbył rozmowę telefoniczną, aby go pozdrowić i złożyć życzenia.

W czasie katechezy Papież położył akcent w szczególności na to, że Boże Narodzenie trzeba przeżywać stając się „małymi wśród małych i ubogimi wśród ubogich”. Bowiem jest „rzeczą brzydką – zauważył – widok chrześcijanina, który nie chce się uniżyć, który nie chce służyć”. Właściwą postawą jest natomiast zwrócenie uwagi na osoby samotne, zepchnięte na margines, głodne, bezdomne, cierpiące, udręczone wojną, a zwłaszcza dzieci. Im wszystkim winniśmy otworzyć „nasze serca, tak aby mieli udział w naszej radości”, powiedział na zakończenie audiencji. Pozostawmy dla nich – takie jest jego wezwanie na święte Boże Narodzenie – „wolne miejsce przy stole w czasie wieczerzy wigilijnej”.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

20 września 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI