Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Inna sprawiedliwość

· Podczas audiencji generalnej Papież przypomina, że Bóg chce dla nas zbawienia, a nie potępienia ·

„Bóg nie chce naszego potępienia, lecz naszego zbawienia”. Co więcej, „nie chce potępienia dla nikogo”; a wręcz chciał zbawić Piłata i także Judasza”, bowiem Pan miłosierdzia chce zbawić wszystkich”. Powiedział to Papież Franciszek, kontynuując rozważania poświęcone tematyce jubileuszowej, podczas audiencji generalnej w środę 3 lutego na placu św. Piotra.

Wychodząc od konieczności pogodzenia „rzeczywistości miłosierdzia z wymogami sprawiedliwości”, Papież zaznaczył, że tylko Boże miłosierdzie prowadzi do „wypełnienia się prawdziwej sprawiedliwości”. „Problem polega na tym, by pozwolić Mu wejść w serce”, zwrócił uwagę. I w tym sensie „wszystkie słowa proroków są żarliwym i pełnym miłości apelem o nasze nawrócenie”.

Istnieją zresztą różne poziomy sprawiedliwości. W przypadku „administracji prawnej jest to sprawiedliwość karząca, która nakłada na winnego karę”. A jednak „ta droga nie prowadzi do pokonania zła, powstrzymuje je” tylko. Natomiast, wyjaśnił Franciszek, „tylko gdy odpowiada się na nie dobrem, zło może zostać pokonane”. W tym wypadku bowiem mamy do czynienia z „innym sposobem wymierzania sprawiedliwości”, tym, „który Biblia przedstawia jaką zasadniczą drogę”, a „przewiduje, że ofiara zwróci się bezpośrednio do winnego, aby go zachęcić do nawrócenia”. I tak „ostatecznie skruszony, ten kto zbłądził, „może otworzyć się na przebaczenie”. Przypominając, „że taki jest sposób rozwiązywania konfliktów w rodzinach, w relacjach między małżonkami lub między rodzicami a dziećmi, gdzie osoba pokrzywdzona kocha winowajcę i pragnie ocalić relację”. Papież powiedział, iż ma świadomość, że jest to „droga trudna. Lecz tylko wówczas, jeżeli winny uzna, że popełnił zło i przestanie je czynić, zło przestaje istnieć”, a człowiek niegodziwy uzyskuje przebaczenie.

Taka jest więc droga wskazana przez Boga, który postępuje właśnie w ten sposób. Wynika z tego również wielka odpowiedzialność spowiedników, „bowiem ten syn, ta córka, którzy do ciebie przychodzą – zakończył, zwracając się do księży – starają się tylko spotkać Ojca”.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

21 września 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI