Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Inna ekonomia jest możliwa

· ​Papież potępia bałwochwalstwo systemu finansowego, który niszczy miliony rodzin ·

Potępiając bałwochwalstwo systemu finansowego, niszczącego miliony rodzin, Franciszek nawołuje do zmiany zasad kapitalizmu, który wciąż produkuje odpady. Wyraził to w przemówieniu skierowanym do uczestników spotkania poświęconego ekonomii wspólnoty – zorganizowanego przez ruch Focolari – których przyjął przed południem w sobotę 4 lutego.

W swoim rozważaniu Papież wyszedł od dwóch pojęć – „ekonomia” i „wspólnota”, które „aktualna kultura rozdziela”, co więcej, „uważa za przeciwstawne”, a które spadkobiercy duchowi Chiary Lubich, przeciwnie, chcieli połączyć, zgodnie z zachętą założycielki.

Papież pogłębił trzy zagadnienia – dotyczące pieniądza, ubóstwa i przyszłości. Odnośnie do pierwszej kwestii zwrócił uwagę na znaczenie „wspólnoty zysków”, gdyż pieniądz „jest ważny, zwłaszcza kiedy go nie ma, a od niego zależy pożywienie, szkoła, przyszłość dzieci”. Czym innym jest robienie z niego bożka, toteż „kiedy kapitalizm traktuje dążenie do zysku jako jedyny swój cel, istnieje ryzyko, że stanie się formą kultu”.

Co do ubóstwa, Papież pochwalił „rozliczne inicjatywy, publiczne i prywatne”, mające na celu jego zwalczanie. I przypomniał, że „uzasadnieniem podatków”” winna być „również ta solidarność, której odmawia się przez uchylanie się od ich płacenia i omijanie”. Jednak pomimo to, przestrzegł, „kapitalizm nadal produkuje odpady, które potem chciałby uzdrawiać”. Jest to jawna obłuda, którą należy przezwyciężyć, starając się zmienić reguły gry systemu gospodarczo-społecznego.

Co do przyszłości, na koniec, Franciszek wyraził nadzieję na rozwój tego „doświadczenia, które na razie jest ograniczone do nielicznych przedsiębiorstw”. Jest to nadzieja zainspirowana zasadą wzajemności, bowiem – przypomniał „wspólnota to nie tylko rozdział dóbr, ale także dzielenie się nimi”. I na koniec zachęta, aby „nadal być nasieniem, solą i zaczynem innej gospodarki”, w której „bogaci umieją dzielić się swoimi bogactwami, a ubodzy są nazywani błogosławionymi”.

Przemówienie Papieża w języku włoskim

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

22 lipca 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI