Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Imię i twarz

· ​Członkom Jesuit Refugee Service Papież przypomina o konieczności obrony praw uchodźców ·

Każdy z sześćdziesięciu milionów uchodźców rozproszonych po całym świecie – jest to największa liczba od zakończenia drugiej wojny światowej – ma «imię, twarz, historię». 

Przypomniał o tym Papież Franciszek członkom Jesuit Refugee Service, których przyjął na audiencji w sobotę 14 listopada rano w Sali Klementyńskiej z okazji trzydzistej piątej rocznicy powstania tej organizacji. Wzywając ich do dochowywania wierności ideałowi ojca Arrupe, który w 1980 r. powołał do życia tej strukturze zajmującej się przyjmowaniem uchodźców, Papież przedstawił «trzy fundamentalne elementy waszej misji: towarzyszenie, służbę i obronę praw uchodźców».

W szczególności Franciszek położył akcent na prawo do edukacji, podkreślając, że «szkoły są przestrzeniami wolności» i «miejscami dzielenia się, również z dziećmi pochodzącymi z innych kultur, grup etnicznych i religii».

Dla Papieża «dawanie edukacji to dużo więcej niż uczenie definicji. Jest to działanie, które daje uchodźcom cel wyższy niż przeżycie, podtrzymuje przy życiu nadzieję, pozwala wierzyć w przyszłość i robić plany». Dlatego, stwierdził, «danie dziecku miejsca w ławce szkolnej jest najpiękniejszym prezentem, jaki możecie mu zrobić».

Przemówienie Papieża 

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

17 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI