Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.


Idealne miasto

· ​Papież prosi gminy włoskie o politykę przyjmowania i integracji, aby tworzyć przestrzenie spotkania ·

„Potrzebujemy polityki przyjmowania i integracji, która nie zostawiałaby na marginesach ludzi, przybywających na nasze terytorium” – powiedział z naciskiem Papież Franciszek w przemówieniu skierowanym do burmistrzów zrzeszonych w Krajowym Stowarzyszaniu Gmin Włoskich (ANCI), których przyjął w Watykanie dziś rano, w sobotę 30 września. Papież wyznał, że rozumie „dyskomfort wielu obywateli w związku z masowym przybywaniem migrantów i uchodźców”, ale wyraził również pewność, że „można go przezwyciężyć”. I pochwalił „wszystkie te inicjatywy, które propagują kulturę spotkania”. A ponieważ „wiele administracji lokalnych można zaliczyć do głównych zwolenników dobrych praktyk przyjmowania i integracji”, Franciszek wyraził życzenie, aby wielu brało z nich przykład. Bowiem, wskazał, tylko „w ten sposób polityka może wywiązać się” ze „swojego podstawowego zadania, które polega na pomaganiu w patrzeniu z nadzieją w przyszłość”.

Jako przesłankę do tych praktycznych rozważań, szczególnie aktualnych, Papież przedstawił burmistrzom refleksję biblijną na temat kontrastu między Babelem, symbolem „miasta niedokończonego”, a nową Jerozolimą, „namiotem, który poszerza możliwość znalezienia w nim obywatelstwa”, do którego „wchodzi się w miarę przyczyniania się do tworzenia więzi braterstwa i jedności”. Obraz miasta wskazuje, że społeczność ludzka może się utrzymać tylko wówczas, kiedy opiera się na prawdziwej solidarności, natomiast tam gdzie narastają zawiści, niepohamowane ambicje i duch wrogości, skazuje się ona na przemoc chaosu”. Tak więc, według Papieża Franciszka, idealne miasto to takie, które „nie dopuszcza dróg jednokierunkowych nadmiernego indywidualizmu, oddzielającego interes prywatny od publicznego; które „nie toleruje ślepych zaułków korupcji, gdzie zagnieżdżają się plagi rozpadu”, i nie „zna murów prywatyzacji przestrzeni publicznych, gdzie 'my' sprowadza się do sloganu”. Bowiem, przestrzegł, „miasto jest organizmem żywym, w którym jeżeli jakaś część oddycha z trudem, to między innymi dlatego, że nie otrzymuje od innych dostatecznej ilości tlenu”. Franciszek wspomniał następnie „o sytuacjach, w których brakuje usług odpowiedniej jakości i powstają nowe obszary ubóstwa i marginalizacji. Właśnie tam – powiedział, posługując się bardzo wymownym obrazem – miasto porusza się dwoma pasami: z jednej strony jest autostrada tych, którzy pędzą wszak hiperzabezpieczeni; z drugiej wąskie drogi ubogich i bezrobotnych, rodzin wielodzietnych, migrantów”.

I tu zachęta do burmistrzów, aby nigdy nie przestali „bywać na peryferiach – miejskich, społecznych i egzystencjalnych”; bowiem, zakończył Papież, „punkt widzenia ostatnich jest najlepszą szkołą – pozwala nam zrozumieć, jakie są najbardziej autentyczne potrzeby”, i „daje nam miarę niesprawiedliwości”, wskazując „także drogę do jej wyeliminowania”.

Przemówienie Papieża w języku włoskim 

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

5 grudnia 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI