Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Horyzont Boga

· Benedykt XVI podczas spotkania na modlitwie «Anioł Pański» w Castel Gandolfo ·

Nie należy poprzestawać na horyzoncie czysto ludzkim, lecz trzeba otwierać się na horyzont Boga, horyzont wiary. Wezwanie to skierował Benedykt XVI do licznych wiernych, którzy w Castel Gandolfo uczestniczyli w niedzielę 5 sierpnia  w tradycyjnym spotkaniu na modlitwie maryjnej «Anioł Pański». Papież, nawiązując do liturgii, jeszcze raz podkreślił, że centrum życia człowieka należy uczynić Jezusa, ażeby przezwyciężyć niepokoje i niepewność, które rodzą czysto materialne koncepcje życia. Należy chcieć więcej niż tylko natychmiastowego zaspokojenia ważnych skądinąd  codziennych potrzeb, przypomniał Papież, ponieważ horyzont człowieka nie może  i  nie powinien ograniczać się do «jedzenia, ubrania, kariery». Musi raczej otwierać się na wybór «pokarmu  życia wiecznego». Wymiar ten należy odkrywać zarówno w ciągu dni «pełnych zajęć i problemów», jak w okresie «odpoczynku i odprężenia», kiedy można wręcz umocnić wiarę w «Tego, który jest chlebem życia». Benedykt XVI przypomniał następnie o  rocznicy poświęcenia Dziewicy bazyliki Matki Boskiej Większej. Przed zakończeniem spotkania pozdrowił różne grupy wiernych, zgromadzonych w Castel Gandolfo.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

12 listopada 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI