Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Hildegarda a iskra ognia

· Święta mistyczka średniowieczna była także uczoną i muzykiem ·

Kobieta ciesząca się wielkim autorytetem, jedna z najwybitniejszych postaci w kulturze średniowiecza

Hildegarda z Bingen (1098-1179) jest jedną z największych postaci kultury średniowiecza – ze względu na głębię wizji świata i na wielostronność twórczości dorównuje poziomem takim osobistościom jak Jan Szkot Eurigena, Awicenna, Dante. Zostało to uznane już przed laty, po stuleciach marginalnego traktowania wielkich nurtów myśli średniowiecznej.

Była kobietą cieszącą się autorytetem, a z klasztoru, który sama założyła, odszedłszy z tego, w którym została wychowana, utrzymywała kontakty z panującymi swoich czasów, papieżami, imperatorami, a także z przedstawicielami życia kościelnego i intelektualnego oraz szlachty. Podróżowała i, co było niebywałe w tamtej epoce, przemawiała publicznie. Dziś darzą ją uznaniem teologowie i filozofowie, a także muzycy i osoby, które praktykują medycynę naturalną; jej dzieła dostarczają silnych bodźców do tego, by przemyśleć złożone doświadczenie istoty ludzkiej, która doznaje zarazem jedności i konfliktu między ciałem i duszą, między sobą a światem, między losem indywidualnym a osadzeniem w historii.

Choć Hildegarda nie była „filozofem” w scholastycznym sensie tego słowa, w jej wiedzy osiąga kulminację owa „filozofia monastyczna” i profetyczna, która opiera się na symbolicznej lekturze rzeczywistości historycznej i naturalnej, prowadzącej do tego, co niewidzialne, poprzez rzeczy widzialne. Lektura symboliczna, nie „irracjonalna”, bowiem jedną z nośnych myśli w dziełach Hildegardy jest właśnie dowartościowanie ludzkiej rationalis , ognistej iskry Ducha Bożego, która czyni ludzkość dziełem Bożym i daje jej wolność.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

15 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI