Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Gwarancja dla przyszłych pokoleń

· Problemy i perspektywy etyki związanej z energią ·

W ostatnich dziesięcioleciach coraz wyraźniej uświadamialiśmy sobie, jak ludzkie działania mogą nieuchronnie niszczyć środowisko, nie tylko zapoczątkowując ewentualną klęskę żywiołową, ale także, po prostu, powodując kontynuację życia w sposób, w jaki dziś żyjemy. Jeśli z jednej strony weźmiemy pod uwagę eksploatację zasobów środowiska do produkcji energii, a z drugiej gwałtowny wzrost zapotrzebowania na energię w życiu codziennym współczesnego społeczeństwa – w związku ze wzrostem ludności, z uprzemysłowieniem z urbanizacją – zarysowują się prawdziwie niepokojące scenariusze na najbliższą przyszłość. Zapotrzebowanie energetyczne przypadające na osobę zwiększa się znacząco nie tylko w krajach tzw. rozwiniętych, ale także w krajach rozwijających się. Nasze życie i życie społeczeństwa, w którym żyjemy, zależy od dostępu do energii.

Istnieją liczne źródła. Niektóre są odnawialne, a mianowicie te, które bezpośrednio bądź pośrednio związane są ze słońcem (promieniowanie słoneczne, energia fotowoltaiczna, geotermiczna, wiatrowa, pływy morskie, biopaliwo, biomasa...); inne nieodnawialne, złoża, które powstawały we wcześniejszych okresach historii planety (węgiel, ropa naftowa, gaz, energia jądrowa...). Ostatnio toczą się żywe dyskusje nad wykorzystaniem „shale gas” , metanu z naturalnego źródła, powstającego w wyniku rozkładu materii organicznej zawartej się skałach ilasto-mułowych.

Każde ze źródeł ma wady i zalety. Zważywszy na szczupłość zasobów ekonomicznych i wzrost zapotrzebowania na energię – jakie kryteria winny być brane pod uwagę w decyzjach politycznych o inwestycjach ekonomicznych, aby zapewnić energię na przyszłość? Zajmuje się tym etyka energii.

Wypowiedziała się na ten temat Europejska Grupa ds. Etyki w Nauce i Nowych Technologiach (EGE) ( An ethical framework for assessing research, production and use of energy , styczeń 2013 r.). Wychodząc od krytycznej analizy naukowej różnych form energii oraz w świetle obowiązujących norm międzynarodowych i europejskich EGE zwraca uwagę na zasadnicze znaczenie etyki w decyzjach politycznych w kwestii energii, mających na względzie zrównoważoną przyszłość. Chodzi o wypracowanie makroetyki, która poszerzyłaby spojrzenie, obejmującej środowisko i przyszłe pokolenia, etyki zintegrowanej, prowadzącej dialog z polityką, gospodarką i naukami humanistycznymi w celu długodystansowego planowania finansowego (sięgającego po rok 2050), etyki globalnej, która wymaga wspólnej refleksji nad ochroną człowieka i środowiska.

Jakie są możliwe działania? Przede wszystkim potrzebne jest uzyskanie jasnych danych porównawczych na temat produkcji i wykorzystywani energii, o które dziś jest niełatwo. Ponadto należy wdrożyć politykę dbającą o zmniejszenie wykorzystywania źródeł energii nieodnawialnej, a zwiększenie wykorzystywania energii odnawialnej, uprzywilejowując technologie o niskim zużyciu węgla, aby ograniczyć szkody spowodowane zanieczyszczeniem środowiska. Należy także zintensyfikować odpowiednie badania nad bezpieczeństwem i wpływem na człowieka oraz na środowisko całego cyklu życiowego energii (produkcji, użytkowania, pozbywania się odpadów) oraz opracowywanie projektów nastawionych na tworzenie inteligentnych technologii, pozwalających automatycznie oszczędzać energię. Na płaszczyźnie prawnej coraz większego znaczenia nabiera utworzenie nowej funkcji „opiekuna przyszłych pokoleń” ( ombudperson ), który dzięki refleksji etycznej może przyczynić się do zapewnienia sprawiedliwości międzypokoleniowej, uznając dostęp do energii za podstawowe prawo każdego człowieka, w teraźniejszości i przyszłości.

Ale równie ważna jest interwencja na płaszczyźnie społecznej – propagowanie kształtowania już u młodych pokoleń stylu życia i postępowania odpowiedzialnego, ukierunkowanego na wydajniejsze wykorzystywanie energii i zredukowanie jej marnotrawstwa.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

16 lutego 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI