Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Grzech oddziela od Boga i od braci

· ​Podczas audiencji generalnej Papież mówi o akcie pokutnym, który wprowadza do Mszy św. ·

„Grzech zrywa relację z Bogiem i z braćmi, relacje w rodzinie, w społeczeństwie, we wspólnocie”; krótko mówiąc, „grzech odgradza, dzieli”. Zwrócił na to uwagę Papież Franciszek, dodając parę uwag spontanicznych do przygotowanej katechezy, na audiencji generalnej w środę 3 stycznia – pierwszej w 2018 r. – która odbywała się w Auli Pawła VI.

Powracając do katechez poświęconych znaczeniu celebracji eucharystycznej dla życia chrześcijańskiego, Papież poświęcił uwagę aktowi pokutnemu, przez który wierni na początku Mszy św. wyznają, że są grzeszni „wobec Boga i braci”.

Surowo skrytykował przy tym ludzi zarozumiałych. „Co Pan może dać człowiekowi – zapytał się Franciszek – który ma już serce wypełnione sobą, swoim sukcesem?”. Odpowiedź była bezapelacyjna: „Nic, bowiem człowiek zarozumiały jest niezdolny do przyjęcia przebaczenia, gdyż jest nasycony swoją rzekomą sprawiedliwością”. Tymczasem, przeciwnie, „ten, kto jest świadomy swojej nędzy i spuszcza oczy z pokorą, czuje, że spoczywa na nim miłosierne spojrzenie Boga”. I w konsekwencji „tylko ten, kto potrafi uznać błędy i prosić o przebaczenie, uzyskuje zrozumienie i przebaczenie ze strony innych”.

Następnie Papież zauważył, że „słowom, które wypowiadamy ustami” w akcie pokutnym, winien „towarzyszyć gest bicia się w piersi i przyznanie, że zgrzeszyłem właśnie z mojej winy, a nie z winy innych”. Zresztą, dodał, „często się zdarza, że z powodu lęku czy wstydu wskazujemy palcem, obwiniając innych”. A choć kosztuje „przyznanie, że jesteśmy winni”, to jednak „dobrze nam robi wyznanie tego szczerze”. Odnośnie do tego Franciszek powiedział, że pamięta anegdotę opowiedzianą przez starego misjonarza, mówiącą o pewnej kobiecie, która przyszła do konfesjonału i zaczęła opowiadać o błędach męża, teściowej i sąsiadów. Aż wreszcie spowiednik powiedział: „Skończyła pani mówić o grzechach innych. Teraz proszę zacząć wyznawać swoje”.

Na koniec Franciszek wskazał „świetlane przykłady postaci „penitentów”, którzy zgłębiając swoje wnętrze po popełnieniu grzechu, zdobywają się na odwagę, by zdjąć maskę i otworzyć się na łaskę” – jak król Dawid, syn marnotrawny, św. Piotr, Zacheusz, Samarytanka. I zakończył mówiąc, że „mierzenie się z kruchością gliny, z której jesteśmy ulepieni”, i „rozliczanie się z naszej słabości” to „doświadczenie, które umacnia”.

Audiencja generalna w języku włoskim 

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

16 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI