Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Groźba obojętności

· Nowy apel Papieża w sprawie Syrii, podczas gdy zostało ustalone, że modlitewne spotkanie w Watykanie z prezydentami palestyńskim i izraelskim odbędzie się 8 czerwca ·

Istnieje niebezpieczeństwo, że dramat przeżywany na co dzień przez ludność syryjską utonie w obojętności. I że tysiące osób nadal będą umierać z głodu i wskutek chorób, spowodowanych wojną, która pomimo wszystko nie zmierza do końca. Dlatego Papież Franciszek ponawia swój apel do wspólnoty międzynarodowej, napominając, aby nie ulegała pokusie „globalizacji obojętności”, chorobie – mówi – która powoduje tak wielkie cierpienie dzisiaj w świecie”.

Papież podzielił się swoim zatroskaniem z powodu kryzysu syryjskiego z odpowiedzialnymi za katolickie organizacje charytatywne, którzy zgromadzili się w Rzymie z inicjatywy Papieskiej Rady „Cor Unum” w celu dokonania podsumowania dotychczasowej działalności na rzecz pomocy ludności tego kraju. Spotkanie, które rozpoczęło się rano w piątek 30 maja, było kontynuowane po południu w Domu św. Marty, gdzie Biskup Rzymu powitał uczestników, którym towarzyszył kardynał przewodniczący Robert Sarah.

W przekazanym im przemówieniu Papież Franciszek raz jeszcze zdecydowanie potępił użycie broni i wezwał zaangażowane w konflikt strony „do rokowań i aby na pierwszym miejscu postawić dobro Syrii” oraz „wszystkich jej mieszkańców”. Papież prosił, aby tym ostatnim zapewnić pomoc humanitarną, również w tym celu, aby położyć kres exodusowi „tysięcy uchodźców, wśród których są ludzie starsi i dzieci”, którzy zmuszeni byli schronić się gdzie indziej , a którzy mają prawo jak najszybciej wrócić do ojczyzny”.

O tej sytuacji mówił również kard. Pietro Parolin, Sekretarz Stanu, który zabrał głos podczas prac. „Konieczne jest – powiedział w wywiadzie dla Radia Watykańskiego – aby do wszystkich ludzi, niezależnie od ich wyznania religijnego czy przynależności etnicznej docierała żywność i opieka medyczna”. Purpurat podziela zaniepokojenie Papieża „niebezpieczeństwem, że ta sytuacja może stać się konfliktem zapomnianym”, i ponowił wezwanie do negocjacji, określonych jako „jedyna droga”, pozwalająca wyjść z kryzysu. Kardynał przypomniał także o roli chrześcijan, którzy mają być „mostami we wszystkich kierunkach” oraz „czynnikami zbliżenia między różnymi walczącymi stronami”.

W tym kontekście Sekretarz Stanu położył nacisk na znaczenie spotkania modlitewnego w intencji pokoju, na które Papież zaprosił prezydentów palestyńskiego i izraelskiego. Inicjatywa ta, zaplanowana na 8 czerwca po południu w Watykanie, w niedzielę Zesłania Ducha Świętego, „będzie miała bardzo mocne znaczenie symboliczne”, a odznaczać się będzie – zaznaczył – „wartością dodatkową”, którą jest „modlitwa jako siła pokojowa”.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

22 lutego 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI