Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Gospodarka sprawiedliwa i integrująca

· Papież przypomina, że walka z ubóstwem jest przede wszystkim sprawą moralną ·

Długoterminowe odpowiedzi polityczne i społeczne na kryzys związany z uchodźcami

Ekonomia „wykluczania i niesprawiedliwości” produkuje narastającą wciąż ilość „osób ubogich i odrzucanych jako nieproduktywne i bezużyteczne”. Mówiąc o tym, Papież Franciszek apelował o „nowe modele rozwoju”, które nie miałyby na celu wyłącznie zysku i dobrobytu: modele – wyjaśnił podczas spotkania w piątek, 13 maja, z uczestnikami międzynarodowej konferencji Fundacji Centesimus Annus pro Pontifice – które byłyby „bardziej bezpośrednio ukierunkowane na wspólne dobro, na integrowanie i na integralny rozwój, na wzrost miejsc pracy i na inwestowanie w zasoby ludzkie”.

Papież w swoim przemówieniu dotknął niektórych bardzo aktualnych kwestii. Wyraził swoje zaniepokojenie kryzysem związanym z uchodźcami, „którego rozmiary zwiększają się z każdym dniem”, i przypomniał „tragiczne doświadczenia cierpienia ludzkiego, zwłaszcza rodzin i dzieci”, których był świadkiem na Lesbos. Według Franciszka, „oprócz doraźnej i praktycznej sprawy dostarczania pomocy materialnej tym naszym braciom i siostrom” wspólnota międzynarodowa winna „wypracować odpowiedzi polityczne, społeczne i ekonomiczne długodystansowe na problemy, które przekraczają granice państw i kontynentów i obejmują całą rodzinę ludzką”.

Podkreślając także, że „walka z ubóstwem nie jest tylko problemem gospodarczym, ale przede wszystkim kwestią moralną”, Papież wskazał na konsekwencje braku pracy dla rodzin, a zwłaszcza dla młodzieży. „Wskaźniki bezrobocia wśród młodzieży – powiedział – są skandalem, z którym trzeba zmierzyć się nie tylko w kategoriach gospodarczych, ale także, nie mniej pilnie, winien być potraktowany jako choroba społeczna, zważywszy że nasza młodzież jest okradana z nadziei i trwonione są wielkie zasoby energii, kreatywności i intuicji”. 

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

23 lipca 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI