Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Godność, nadzieja, odwaga

· Słowa Papieża Franciszka podczas wizyty w Cagliari ·

A młodym mówi, by szli naprzód z Jezusem, by budować nowy świat

Niewiele ponad dziesięć godzin, do końca wypełnionych spotkaniami, trwała wizyta Papieża Franciszka w Cagliari, gdzie w niedzielę 22 września został on przyjęty serdecznie i z entuzjazmem przez prawie czterysta tysięcy osób przybyłych z całej Sardynii. W znaczący sposób dzień rozpoczęło spotkanie ze światem pracy. W kontekście dramatycznego bezrobocia, dotykającego zwłaszcza ludzi młodych, Papież przypomniał, że «tam, gdzie nie ma pracy, brakuje godności», co jest następstwem «systemu gospodarczego, którego centrum stanowi bożek», pieniądz. Temat braku zatrudnienia powrócił podczas Mszy św., odprawianej przed sanktuarium Matki Bożej z Bonarii: na początku homilii Papież mówił o «prawie do tego, by przynosić chleb do domu», powiedział, że Najświętsza Maryja Panna uczy, jak patrzeć  i przygarniać: chorych, opuszczonych, ubogich, dalekich, młodzież przeżywającą trudności. Spotykając się we wczesnych godzinach popołudniowych w katedrze z osobami będącymi pod opieką Kościoła, Papież przestrzegł przed ryzykiem, że w społeczeństwie zdominowanym przez kulturę odpadów słowo «solidarność» zostanie «wykreślone ze słownika», ponieważ «wprawia w zakłopotanie». Podczas kolejnego spotkania, ze światem kultury, mówił o kryzysie – który nazwał «przełomem epoki» - jako o zagrożeniu i okazji. Na zakończenie Papież Franciszek wezwał młodych ludzi, by nie dawali posłuchu tym, którzy «handlują śmiercią», by się nie zniechęcali w obliczu porażek i trudności. I by ufali tylko Jezusowi. By otwierali się na Boga i na innych w duchu braterstwa, przyjaźni i solidarności.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

22 listopada 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI