Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Germańska prorokini

· Hildegarda z Bingen ·

Hildegarda z Bingen (1098-1179) uważana jest za jedną z najbardziej niezwykłych postaci w dziejach nauki europejskiej. Nazwano ją również najinteligentniejszą kobietą Średniowiecza. O żadnej ze średniowiecznych kobiet nie ma tak wielu świadectw literackich. Postać i dzieło tej świętej benedyktynki – którą Benedykt XVI w niedzielę 7 października ogłosi doktorem Kościoła – przedstawia kard. Karl Lehmann, biskup Moguncji.

W centrum teologicznej i duchowej myśli świętej znajduje się stworzenie, pojmowane nie tylko w sensie nowoczesnym, ponieważ wskazuje ono zawsze na swojego Autora, Boga Stworzyciela, który w swojej niezrównaniej miłości do twórczej egzystencji, zechciał umieścić w centrum stworzenia człowieka. Hildegarda nigdy nie postrzega człowieka i świata, ciała i duszy, natury i łaski jako oddzielnych zjawisk. Antropologia jest mocno związana z kosmologią, a zatem również z ekologią. Całość stworzenia wciąż się uwidocznia w żywym powiązaniu wszystkich zjawisk. Aby opisać to wewnętrzne powiązanie całego stworzenia, a przede wszystkim “harmonię”, z jaką stworzenia nawiązują wzajemne więzi i się dopełniają, Hildegarda często posługuje się terminem “symfonia”, zwłaszcza w wierszach i pieśniach.

Św. Hildegarda nie ma wątpliwości, kiedy twierdzi, że Bóg stworzył nasz świat jako dobry. Nie zamyka oczu na zło i grzech, które spowodowały tak wiele zniszczeń i chaosu w świecie stworzonym. Dlatego wszystko jest uzależnione od nawrócenia człowieka.

Trzy słynne dzieła zawierają jej wizje: Scivias [Poznaj drogi] (1141-1151), Liber Vitae Meritorum [Księga zasług żywota] (1158-1163) i Liber Divinorum Operum [Księga dzieł Bożych] (1165-1174). Ta ostatnia księga, zawierająca wizje kosmologiczne, uważana jest za arcydzieło jej twórczego umysłu. Między 1150 r. i 1160 r. powstały jej pisma na temat nauk przyrodniczych i medycyny, dzieła, które z dzisiejszego punktu widzenia stanowią zbiór mądrości ludowej, wiedzy klasycznej i tradycji chrześcijańskiej.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

15 października 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI