Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Fundacja Carlo Maria Martini zaprezentowana Papieżowi

Papież Franciszek przypomniał z wdzięcznością i uznaniem postać kardynała Carla Marii Martiniego, uwydatniając jego profetyczny charyzmat i nazywając go człowiekiem rozeznania i pokoju. Okazją do tego była prezentacja fundacji noszącej imię purpurata – który umarł 31 sierpnia ubiegłego roku – powstałej z inicjatywy włoskiej prowincji Towarzystwa Jezusowego, przy współpracy archidiecezji Mediolanu, mającej na celu  szerzenie i pogłębianie wiedzy o jego życiu i dziełach, aby ich duch pozostał żywy. Podczas spotkania z członkami fundacji, którzy zostali przyjęci  w piątek 30 sierpnia, Papież  - jak podaje włoska prowincja jezuitów  - mówił o kardynale jako o ojcu dla całego kościoła i przypomniał w szczególności jego rolę podczas trzydziestej drugiej kongregacji generalnej jezuitów w 1974 r., podczas której pogłębiana była relacja między wiarą i sprawiedliwością. Przy tamtej okazji Martini wskazał drogę pozwalającą zachować wrażliwość na sprawiedliwość i ułatwiać zjednoczenie w Towarzystwie oraz w relacjach między jezuitami i Stolicą Apostolską, w perspektywie ewangelicznej.

Pracę fundacji – której siedziba znajduje się w Mediolanie i która działa na całym terytorium kraju – wyznaczają specyficzne kierunki  działalności: zbieranie w archiwum pism i wystąpień kardynała, promowanie prowadzenia studiów nad nimi i  ich publikowania; wspieranie i rozwijanie dialogu ekumenicznego, między religiami, ze społeczeństwem obywatelskim i z niewierzącymi, wraz z pogłębianiem relacji między wiarą, sprawiedliwością i kulturą; promowanie studiów biblijnych; wnoszenie wkładu w projekty formacyjne i duszpasterskie wykorzystujące pedagogię ignacjańską; pogłębianie i szerzenie praktyki rekolekcji. Fundacja, której prezesem jest prowincjał Włoch Carlo Casalone, chce również – za pośrednictwem strony internetowej  www.fondazionecarlomariamartini.it – dać możliwość złożenia świadectwa osobistościom i zwykłym ludziom, dla których kardynał był i jest fundamentalnym punktem odniesienia. Zobowiązuje się też do promowania inicjatyw związanych z kard. Martinim we Włoszech i w innych krajach.

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

18 lutego 2020

PODOBNE WIADOMOŚCI