Uwaga

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies
Cookies to małe pliki tekstowe, które pomagają nam polepszyć korzystanie z naszych stron. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez nas cookies można znaleźć w Warunki polityki prywatności.

Franciszek w Wielkiej Synagodze Rzymu

· ​W niedzielne popołudnie 17 stycznia ·

W niedzielę 17 stycznia, w dniu poświęconym we Włoszech dialogowi między katolikami a żydami, Papież Franciszek odwiedzi Wielką Synagogę w Rzymie, aby daćświadectwo stopniowego i nieodwracalnego postępu we wzajemnym poznaniu i przyjaźni. Dokładnie sześć lat po wizycie Benedykta XVI Franciszek jest trzecim papieżem, który udaje się do tej synagogi, będącej jedną z najstarszych w Europie. Przed trzydziestu laty, 13 kwietnia 1986 r. Jan Paweł II, przyjęty przez naczelnego rabina Elia Toaffa, spotkał się po raz pierwszy z rzymskimi żydami, nadając zdecydowany impuls stosunkom miedzy obydwiema wspólnotami. Stosunkom, na które w wielkim stopniu wpłynęła soborowa deklaracja Nostra aetate, powstała z woli Pawla VI– parę tygodni temu wspominano jej 50-lecie. Wizyta rozpocznie się w niedzielę po południu, wspomnieniem dwóch ran, jakie zostały zadane w minionym stuleciu najstarszej gminie diaspory żydowskiej. Franciszek uda się najpierw przed płytę, na której widnieje data 16 października 1943 r. – w tym dniu oddziały SS wtargnęły do getta i deportowały 1024 rzymskich żydów do obozu zagłady w Auschwitz; następnie Papież uda się do miejsca, które upamiętnia zamach terrorystyczny z 1982 r., w którym zginął mały Stefano Gay Taché, a 37 żydow rzymskich odniosło rany. Jest to hołd złożony ofiarom i ich rodzinom, równie znamienny, jak znamienne będą słowa wypowiedziane w Świątyni. W epoce, w której cała wspólnota ludzka wciąż doświadcza nienawiści, która rodzi się z rasizmu i posługuje imieniem Boga, aby zabijać, braterskie spotkanie katolików i żydów mówi światu, że w imię Boga żyje się dialogiem i daje świadectwo pokoju.   

Wydanie drukowane

 

TRANSMISJA BEZPOŚREDNIA

St. Peter’s Square

21 listopada 2019

PODOBNE WIADOMOŚCI